نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كارآيي برنامه مكمل ياري آهن در زنان باردار در نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به شيوع كم خوني فقر آهن در زنان باردار دريافت كننده مكمل آهن و به منظور تعيين كارآيي برنامه مكمل ياري آهن، اين تحقيق روي زنان باردار تحت پوشش نظام ارايه خدمات بهداشتي - درماني اوليه استان اصفهان در سال 1378 انجام گرفت. مواد و روشها: اين تحقيق به روش مقطعي روي 800 زن باردار آنها بيش از 17 هفته تحت پوشش مراقبتهاي دوران بارداري بودند و به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و همچنين روي 165 كاردان شاغل در واحد بهداشت خانواده و 165 بهورز خانه بهداشت كه به طور تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. با اندازه گيري شيوع كم خوني، فقر آهن و كم خوني فقرآهن در زنان باردار تحت پوشش و نيز تعيين ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد زنان باردار و بهورزان و كاردانان بهداشت خانواده در قبال برنامه مكمل ياري آهن و ميزان پذيرش و مصرف قرص آهن (آزمون كيفي مدفوع)، كارآيي برنامه ياري آهن تعيين گرديد. فقرآهن و كم خونيها براساس استانداردهاي WHO ارزيابي شدند. يافته ها: تحقيق روي 799 زن باردار، 165 كاردان بهداشت خانواده و 165 بهورز انجام گرفت. 2/14% زنان كم خوني، 9/50% فقر آهن و 4/10% كم خوني فقر آهن داشتند. آگاهي ضعيف زنان مورد بررسي در زمينه ريز مغزي آهن 1/48% و در زمينه برنامه مكمل ياري آهن 24% بود. 49.3% زنان نگرش عالي و 2/68% عملكرد عالي در قبال برنامه مكمل ياري آهن داشتند. پذيرش برنامه در 7/70% زنان باردار مثبت بود. شيوع كم خوني، فقرآهن و كم خوني فقرآهن با عملكرد و همچنين پذيرش رابطه معني داري داشت (P<0.05). همچنين شيوع فقر آهن با ميزان نگرش زنان باردار ارتباط معني داري داشت (P<0.05). آگاهي ضعيف پرسنل ارايه دهنده خدمات در زمينه ريزمغذي آهن 3% و در زمينه مكمل ياري آهن صفر بود. 99% كاركنان نگرش عالي يا خوب در قبال برنامه مكمل ياري آهن داشتند. نتيجه گيري و توصيه ها: علي رغم نگرش مطلوب و عملكرد عالي پذيرش نسبتا مطلوب زنان باردار در قبال برنامه مكمل ياري آهن شيوع كم خوني، فقر آهن و كم خوني فقرآهن همچنان بالا است و چون ميزان آگاهي زنان در زمينه ريزمغذي آهن ضعيف بود، لذا تحقيقي براي تعيين تأثير آموزش و مشاوره تغذيه اي صحيح همراه با مكمل ياري آهن توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانتری، ن.، و صمدانیان، ف.، و کریم آباده، ن.، و ولایی، ن. (1382). بررسی کارآیی برنامه مکمل یاری آهن در زنان باردار در نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 1378. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(3 (پی در پی 33)), 161-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1694Vancouver : کپی

کلانتری ناصر، صمدانیان فاطمه، کریم آباده نازنین، ولایی ناصر. بررسی کارآیی برنامه مکمل یاری آهن در زنان باردار در نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 1378. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May17];8(3 (پی در پی 33)):161-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1694IEEE : کپی

کلانتری، ن.، صمدانیان، ف.، کریم آباده، ن.، ولایی، ن.، 1382. بررسی کارآیی برنامه مکمل یاری آهن در زنان باردار در نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 1378. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(3 (پی در پی 33)), pp.161-169. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1694. 

 
بازدید یکساله 263 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی