برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رضايت و نگرش نسبت به رابطه جنسي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، ‌ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مساله رضايت از رابطه جنسي (ارگاسم) يكي از نيازهاي فيزيولوژيك مي باشد. با توجه به گزارشات متفاوت از ميزان عدم رضايت آن و عدم اطلاع از وضعيت واقعي آن، و به منظور تعيين ميزان رضايت و نگرش نسبت به رابطه جنسي اين تحقيق روي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1379 انجام شد.
مواد و روشها: تحقيق به روش مقطعي بر روي 406 نفر كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام گرفت. خصوصيات سن، سطح سواد، بعد خانواده، تعداد فرزند، حاملگي، شيردهي بعد از زايمان، داشتن اطاق خواب خصوصي، دسترسي به حمام، وضعيت اقتصادي و اجتماعي، فازهاي تحريك و ارگاسم و نگرش نسبت به رضايت جنسي در يك فرم اطلاعاتي ثبت گرديد. فرمهاي اطلاعاتي به روش content validity تعيين اعتماد و به روش Spilthalf تعيين اعتبار شد. رضايت نيز بر مبناي فاز ارگاسم شامل داشتن احساس انقباض توام با لذت و احساس خوشايند در رابطه جنسي تعيين گرديد. ميزان نگرش نسبت به روابط جنسي، فاز تحريك و ارگاسم در نمونه ها تعيين و ميزان واقعي آن در جامعه برآورد گرديد و نقش خصوصيات فردي و اجتماعي افراد مورد بررسي در ميزان رضايت و نگرش آنها تعيين گرديد.
يافته ها: تحقيق بر روي 406 نفر انجام گرفت. ميانگين سني (± انحراف معيار) 6/8±29/1 سال و مدت ازدواج 7/1±9/1 سال و وضعيت اقتصادي اجتماعي آنها متوسط بود. 63.5 درصد افراد مورد مطالعه رضايت از رابطه جنسي نداشتند. 2/85% نگرش مثبت نسبت به رابطه جنسي داشتند و با افزايش سن تا 30 سال ميزان رسيدن به ارگاسم بيشتر و بعد از آن كاهش مي يافت. با افزايش سن خانمها هنگام ازدواج نگرش مثبت نسبت به رابط جنسي افزايش مي يابد. مدت ازدواج با نگرش رابطه ندارد اما با رضايت رابطه معكوس دارد (P<0.05). وضعيت اقتصادي و اجتماعي بالاتر با ارگاسم و نگرش رابطه معني دار آماري دارد (P<0.05).
نتيجه گيري و توصيه ها: مساله عدم رضايت جدي است و مشكل مطروحه به شدت وجود دارد. با توجه به گستردگي مساله و اهميت آن انجام پژوهشهايي براي تعيين محتوا، زمان و مكان آموزش و آموزش دهنده پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ازگلی، گ.، و ترک زهرانی، ش.، و خوشابی، ک.، و ولایی، ن. (1382). بررسی رضایت و نگرش نسبت به رابطه جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(2 (پی در پی 32)), 127-131. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1687Vancouver : کپی

ازگلی گیتی، ترک زهرانی شهناز، خوشابی کتایون، ولایی ناصر. بررسی رضایت و نگرش نسبت به رابطه جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2021November27];8(2 (پی در پی 32)):127-131. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1687IEEE : کپی

ازگلی، گ.، ترک زهرانی، ش.، خوشابی، ک.، ولایی، ن.، 1382. بررسی رضایت و نگرش نسبت به رابطه جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1379. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(2 (پی در پی 32)), pp.127-131. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1687. 

 
بازدید یکساله 367 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی