نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات مكمل ويتامين E بر روي چربيها و آپوپروتئينهاي خون بيماران همودياليزي هيپرترن گليسريدميك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: ناهنجاريهاي ليپيدي و استرس اكسيداتيو دو عامل اصلي بروز آترواسكلروز در بيماران همودياليزي مي باشند. با توجه به اينكه ويتامين E به عنوان يك آنتي اكسيدان قادر به خنثي كردن استرس اكسيداتيو دراين بيماران است مطالعه حاضر به منظور تعيين اثرات مكمل ويتامين E بر روي چربيها و آپوپروتيينهاي خون بيماران همودياليزي هيپرتري گليسريدميك صورت گرفت. مواد و روشها: در اين تحقيق كه به روش كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور انجام شد، 26 بيمار همودياليزي مراجعه كننده به مراكز همودياليز شهر تهران كه غلظت تري گليسريد سرم آنها در حالت ناشتا بين 230 تا 500 ميلي گرم در دسي ليتر بود، به طور تصادفي به گروه ويتامينE  (دريافت كننده 600 ميلي گرم آلفا توكوفرول استات در روز) و گروه دارونما اختصاص داده شدند. كليه بيماران مكمل هاي مربوط را به مدت سيزده هفته دريافت كردند. از بيماران در آغاز مطالعه و در پايان هفته هاي ششم و سيزدهم 5 ميلي ليتر خون وريدي بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتايي گرفته شد و غلظت ويتامين E، چربيها و آپوپروتئينهاي سرم آنها تعيين گرديد و مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: در اين تحقيق دو بيمار از گروه ويتامين E و يك بيمار از گروه دارونما حذف شدند. در مطالعه حاضر، غلظت ويتامين E سرم، در پايان هفته هاي ششم و سيزدهم در گروه دريافت كننده ويتامين E نسبت به گروه دارونما به طور معني دار بالاتر بود (P<0.01). غلظت تري گليسريد سرم در گروه ويتامين E، 62 ميلي گرم در دسي ليتر در كل دوره سيزده هفته اي مطالعه كاهش يافت، در حالي كه در گروه دارونما غلظت تري گليسريد سرم 84 ميلي گرم در دسي ليتر افزايش يافت كه اين تفاوت 146 ميلي گرم در دسي ليتر از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). همچنين، غلظت كلسترول تام، نسبت LDL-C/HDL-C و apoB100 سرم در گروه ويتامين E نسبت به گروه دارونما، در كل دوره مطالعه به طور معني داري كاهش يافت (P<0.05). در اين مطالعه هيچ تفاوت آماري معني داري بين غلظت LDL-C، HDL-C، apoA1 و Lp(a) سرم دو گروه وجود نداشت. نتيجه گيري و توصيه ها: مقادير فارماكولوژيك ويتامين E مي تواند اثرات مفيدي بر روي چربي ها و آپوپروتيينهاي خون بيماران همودياليزي هيپرتري گليسريدميك داشته باشد. در اين زمينه، انجام تحقيقاتي با حجم نمونه بيشتر و بر روي انواع ناهنجاريهاي ليپيدي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طبیبی، ه.، و سیاسی، ف.، و جلالی، م.، و مهدوی مزده، م.، و اشراقیان، م. (1382). اثرات مکمل ویتامین E بر روی چربیها و آپوپروتئینهای خون بیماران همودیالیزی هیپرترن گلیسریدمیک. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(2 (پی در پی 32)), 79-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1678Vancouver : کپی

طبیبی هادی، سیاسی فریدون، جلالی محمود، مهدوی مزده میترا، اشراقیان محمدرضا. اثرات مکمل ویتامین E بر روی چربیها و آپوپروتئینهای خون بیماران همودیالیزی هیپرترن گلیسریدمیک. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May16];8(2 (پی در پی 32)):79-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1678IEEE : کپی

طبیبی، ه.، سیاسی، ف.، جلالی، م.، مهدوی مزده، م.، اشراقیان، م.، 1382. اثرات مکمل ویتامین E بر روی چربیها و آپوپروتئینهای خون بیماران همودیالیزی هیپرترن گلیسریدمیک. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(2 (پی در پی 32)), pp.79-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی