نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه فيستول شرياني - وريدي مچ با سندرم تونل كارپ در بيماران دياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جراحی ترمیمی، مرکز آموزشی درمانی پانزده خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: نظر به شيوع سندرم تونل كارپ در افراد دياليزي و عوارض شناخته شده اين سندرم و اهميت اتيولوژي آن و به منظور تعيين رابطه فيستول شرياني - وريدي ناحيه مچ دست با گروه شاهد آن، اين تحقيق روي بيماران دياليزي شهر تهران انجام گرفت. مواد و روشها: تحقيق به روش همگروهي تاريخي انجام گرفت. دست بيماران دياليزي داراي فيستول شرياني - وريدي ناحيه مچ كه حداقل 6 ماه از گذاشتن فيستول آنها مي گذشت، به عنوان گروه مورد و دست ديگر همان بيماران كه كاملا سالم و دست نخورده بود بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. تشخيص مندرم تونل كارپ با معاينه باليني براي هر دو دست انجام گرفت. به علاوه در 116 بيمار به طور تصادفي تشخيص سندرم با تستهاي الكترو دياگنوستيك يك روز بعد از همودياليز انجام گرفت. سن، جنس، مدت استفاده از فيستول، نوع فيستول، دست داراي فيستول بررسي گرديد. نقش داشتن فيستول با بروز سندرم در نمونه ها تعيين و تعميم پذيري و نيز خطر نسبي آن در جامعه برآورد گرديد. يافته ها: از 806 بيمار مورد بررسي، 279 بيمار واجد شرايط تشخيص داده شدند. ميانگين سني (± انحراف معيار) آنها 8/14±9/51 سال بود. 6/61% مرد و 4/38% زن و ميانگين مدت همودياليز 3/51±7/58 ماه بود. تشخيص باليني سندرم در دست شاهد 2/12% و در دست مورد 3/32% بود (P<0.000) و خطر نسبي آن برابر 4 بيشتر از گروه شاهد بود. نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد داشتن فيستول شرياني - وريدي ناحيه مچ دست با بروز سندرم تونل كارپ مرتبط باشد. با توجه به عوارض عصبي شديد و جبران ناپذير آن توصيه مي شود بيماران به طور منظم و هر سه ماه يكبار تحت معاينه باليني قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گوشه، س.، و روفی گری، ا.، و ایران پور، ا.، و علاالدینی، ف. (1382). بررسی رابطه فیستول شریانی - وریدی مچ با سندرم تونل کارپ در بیماران دیالیزی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(2 (پی در پی 32)), 75-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1677Vancouver : کپی

گوشه سیدجمال، روفی گری احمدرضا، ایران پور افشین، علاالدینی فرشید. بررسی رابطه فیستول شریانی - وریدی مچ با سندرم تونل کارپ در بیماران دیالیزی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May17];8(2 (پی در پی 32)):75-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1677IEEE : کپی

گوشه، س.، روفی گری، ا.، ایران پور، ا.، علاالدینی، ف.، 1382. بررسی رابطه فیستول شریانی - وریدی مچ با سندرم تونل کارپ در بیماران دیالیزی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(2 (پی در پی 32)), pp.75-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1677. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی