نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات و نتايج درمان در مبتلايان به تروماي عروقي مراجعه كننده به بيمارستان آيت اله طالقاني، سال هاي 79-1376

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جراحی عمومی و عروق، مرکز آموزشی درمانی طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در تروماي عروقي، همچون ساير آسيب هاي مهم بدن انسان، تشخيص و درمان دقيق و مناسب جهت به دست آوردن بهترين نتيجه، امري ضروري است. با توجه به بدحال بودن بيماران و خطر مرگ و يا از دست دادن اندام و اهميت اطلاع از نوع آسيب وارد شده، روش درمان و نتايج آن و نيز عدم اطلاع از وضعيت آنها، اين تحقيق روي مراجعين به بيمارستان طالقاني در سالهاي 79-1376 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقيق به روش توصيفي روي كليه بيماراني كه به صورت مستمر مراجعه نموده اند، صورت گرفته است. اين بيماران داراي ضايعه شرياني به تنهايي و يا همراه با آسيب وريد و ارگانهاي ديگر بوده و ضايعات تنهاي وريدي در اين مطالعه بررسي نشده است. خصوصيات فردي و بيماري، تشخيص، نوع درمان و نتايج آنها، بررسي و به وسيله آمار توصيفي ارايه گرديد. يافته ها: تحقيق روي 157 بيمار با ميانگين سني 5/28 سال و با نسبت مذكر/مونث 7 به 1 انجام گرفت. 100 نفر (7/63%) با ضايعه ناشي از جسم برنده آسيب ديده و شايع ترين تروما از نوع نافذ بود. 5/18% آسيب عروقي اياتروژنيك داشته و در5/11% موارد تروماي شرياني به دليل تزريق مواد مخدر رخ داده بود. شايع ترين محل تروما، اندام تحتاني (56%) بود و در 5/9% شكستگي استخوان نيز وجود داشت. اختلال نبض در 71.4%، اختلال حسي در 33% و اختلال حركتي در 6/30% موارد مشاهده گرديد. در 49% بيماران به روش interposition graft و در بقيه به صورت patch angioplasty، ترميم اوليه يا ليگاتور بوده است. در 136 بيمار (6/86%) نتيجه اقدامات جراحي رضايت بخش بود، 51% بيماران فوت نمودند و در3/8% موارد آمپوتاسيون انجام شد. بيماراني كه در فاصله زماني كمتر از 6 ساعت از تروماي شرياني مراجعه نموده اند، نتيجه درماني بهتري داشتند. نتيجه گيري و توصيه ها: ميزان تروماي اياتروژنيك و تروماي شرياني به دليل تزريق مواد مخدر خطر جدي در اين بيماران محسوب مي شود، لذا بررسيهاي اختصاصي در اين دو زمينه توصيه مي شود. همچنين بررسي يك دوره آموزش مداوم حين خدمت به پزشكان براي ارايه خدمت اوليه مناسب در برخورد با اين بيماران پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدوسی، ا.، و صالحیان، م.، و وزین دل، ف.، و مرعشی، س. (1382). بررسی خصوصیات و نتایج درمان در مبتلایان به ترومای عروقی مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی, سال های 79-1376. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(1 (پی در پی 31)), 65-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1676Vancouver : کپی

قدوسی ایرج، صالحیان محمدتقی، وزین دل فریدون، مرعشی سیدعلی. بررسی خصوصیات و نتایج درمان در مبتلایان به ترومای عروقی مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی, سال های 79-1376. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May21];8(1 (پی در پی 31)):65-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1676IEEE : کپی

قدوسی، ا.، صالحیان، م.، وزین دل، ف.، مرعشی، س.، 1382. بررسی خصوصیات و نتایج درمان در مبتلایان به ترومای عروقی مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی, سال های 79-1376. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(1 (پی در پی 31)), pp.65-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1676. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی