برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزش پروگنوستيك انكوپروتئين HER2 در بيماران پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان با درگيري غدد لنفاوي زير بغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش رادیوتراپی انکولوژی مرکز آموزشی درمانی امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تاثير HER2 بر پيش آگهي سرطان پستان مورد ترديد است. هدف از اين مطالعه بررسي نقش پروگنوستيك طولاني مدت انكوپروتئين HER2 روي بيماران مبتلا به سرطان پستان يائسه نشده با غدد لنفاوي مثبت زيربغلي است. اين تحقيق بر روي مراجعين به بخش راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين طي سالهاي 76-1373 انجام شد.
مواد و روشها: تحقيق به روش Cohort-Study بر روي 103 بيمار مبتلا به سرطان پستان قابل عمل جراحي پره منوپوز با گرفتاري غدد لنفاوي زير بغلي كه پس از عمل جراحي جهت درمانهاي كمكي (شيمي درماني، راديوتراپي و هورمون درماني) ارجاع شده بودند، انجام شد. بلوكهاي پاتولوژي همه بيماران به روش ايمونوهيستوشيمي بررسي شد. بيماراني كه HER2 مثبت بودند، گروه مورد و از بين بقيه بيماران، گروه شاهد HER2) منفي) پس از مشابه سازي، انتخاب شدند. پيش آگهي براساس طول عمر كلي (OS) و بقاي عاري از بيماري (DFS) تعيين شد. منحنيهاي بقا براساس كاپلان مايرترسيم شد. در آناليز چند متغيره (COX)، ارزش پروگنوستيك HER2 با ديگر فاكتورهاي پروگنوستيك شناخته شده مقايسه و مورد قضاومت قرار گرفت.
يافته ها: در هر يك از گروه هاي شاهد و مورد 30 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند. هر دو گروه از نظر سن، نوع پاتولوژي، مرحله بيماري (Stage)، نوع عمل جراحي و نوع درمانهاي كمكي (شيمي درماني، راديوتراپي و هورمون درماني) مشابه بودند. فراواني HER2 در اين مطالعه شانس بروز عود و يا مرگ ناشي از بيماري را 86/1 برابر (P<0.08) افزايش داد. بيماران گروه مورد كه اووفركتومي كمكي شده بودند، بقاي كلي (P=0.024) و بقاي عاري از بيماري (P=0.032) بيشتري نسبت به بيماران اووفوكتومي نشده در اين گروه داشتند در حاليكه در بيماران گروه شاهد اختلاف معني داري بين دو گروه ديده نشد. در اين مطالعه تعداد غدد لنفاوي مثبت در HER2 فاكتورهاي پروگنوستيك مستقل بودند.
نتيجه گيري و توصيه ها: HER2 در بيماران مبتلا به سرطان پستان با غدد لنفاوي مثبت يك فاكتور پروگنوستيك مستقل و پيش گويي كننده طول عمر (كلي و بدون بيماري) كمتر است. پيشنهاد مي شود نخست اين مطالعه در نمونه هاي بيشتر و به صورت يك مطالعه در چند مركز جهت بررسي عوامل مداخله گر در پيش آگهي بيماران سرطان پستان صورت گيرد. همچنين مطالعه اي مشابه و با انجام درمانهاي كمكي جديدتر جهت بررسي ارزش HER2 به عنوان يك هدف درماني صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آزاده، پ.، و مرتضوی، س.، و ولایی، ن. (1382). ارزش پروگنوستیک انکوپروتئین HER2 در بیماران پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان با درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(1 (پی در پی 31)), 7-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1664Vancouver : کپی

آزاده پیام، مرتضوی سیدحسین، ولایی ناصر. ارزش پروگنوستیک انکوپروتئین HER2 در بیماران پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان با درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2021November28];8(1 (پی در پی 31)):7-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1664IEEE : کپی

آزاده، پ.، مرتضوی، س.، ولایی، ن.، 1382. ارزش پروگنوستیک انکوپروتئین HER2 در بیماران پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان با درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(1 (پی در پی 31)), pp.7-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1664. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی