برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير بيهوشي عمومي و اپيدورال بر تغييرات فشارخون بيماران پره اكلامپتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در مورد روش ارجح بي هوشي در بيماران پره اکلامپتيک، برخي از محققين معتقدند که در بي هوشي عمومي اينوباسيون تراشه و تحريک جراحي افزايش فشار متوسط شرياني و ضربان قلب مادر را بر مي انگيزد. از طرف ديگر عده اي از محققين نيز با تکيه بر هيپوتانسيون و نيز خطرات ناشي از حجم زياد مايع داخل عروقي مصرفي جهت هيپتانسيون ايجاد شده روش بي هوشي اپيدورال را منع کرده اند. هدف اين مطالعه مقايسه تغييرات فشار خون زنان پره اکلامپتيک در دو روش بيهوشي عمومي و اپيدورال مي باشد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني بر روي 51 زن مبتلا به پره اکلامپسي خفيف انجام شد. بيماران در دو گروه بيهوشي عمومي (26 نفر) و گروه بيهوشي اپيدورال (25 نفر) تقسيم شدند. در روش بيهوشي اپيدورال، ليدوکايين 2% از طريق کاتتر اپيدورال تزريق شد تا يک بلوک حسي در سطح درماتوم
T4 به دست آمد و در گروه بيهوشي عمدمي اينداکشن با روش Rapid sequence با تيوپنتال و Succinyl choline انجام شد و نگهداري بي هوشي با N2O، O2 و هالوتان انجام شد. فشار خون بيماران قبل از اينداکشن در هر دو گروه و پس از آن به فاصله هر 5 دقيقه تا زايمان نوزاد و پس از زايمان نوزاد هر 10 دقيقه تا پايان عمل و تا 60 دقيقه در ريکاوري اندازه گيري شد. تغييرات فشار خون در داخل گروه با روش آماري paired t-test و بين دو گروه با روش t-test مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته ها: در گروه بيهوشي عمومي متوسط فشار شرياني پس از اينداکشن
(100.2±3.6 mmHg) نسبت به قبل از آن (11.9±3.4 mmHg) کاهش نشان داد (p<0.001) و روند کاهش پس از زايمان (96±4.6 mmHg) ادامه داشت (p<0.001). ولي ميزان متوسط فشار شرياني در ريکاوري (98.5±7.1 mmHg) افزايش معني داري نسبت به پس از زايمان نشان نداد (p<0.06). در گروه بي هوشي اپيدورال نيز متوسط فشار ريکاوري (102.8±5.5 mmHg) نسبت به قبل از آن (110.8±3.5 mmHg) کاهش نشان داد (p<0.001) و روند کاهش پس از زايمان (101.4±5.5 mmHg) ادامه داشت که معني دار نبود (NS) و در ريکاوري نيز افزايش متوسط فشار شرياني (105.8±5.2 mmHg) مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري و توصيه ها: ثبات بيشتر ميزان فشار خون در بي هوشي اپيدورال نسبت به بي هوشي عمومي ديده شد و اين روش جهت بيماران پره املامپتيک خفيف توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 340
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی