برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كارآيي بلوك شبكه عصبي بازويي زير تر قوه اي از طريق زايده كوراكوييد در ايجاد بي حسي اندام فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نظر به مشكلات و عوارض روشهاي بي حسي اندام فوقاني و با توجه به كارآيي و عوارض كمتر شيوه تحت ترقوه اي و گزارش امكان استفاده از زايده كوركوييد به عنوان نقطه راهنما، و به منظور تعيين كارآيي بلوك شبكة عصبي بازويي تحت ترقوه اي از طريق زايده كوراكوييد در ايجاد بي حسي اندام فوقاني، اين تحقيق در بيمارستانهاي امام حسين و اختر در سال 1379 انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني از نوع مقايسه قبل و بعد روي 40 بيمار كانديد جراحي اندام فوقاني انجام شد. در اين تحقيق زايده كوراكوييد نقطة راهنما بود و سوزن 2 سانتيمتر پايين و 2 سانتيمتر داخل نسبت به آن وارد شد. پس از ايجاد پاراستزي سي سي 35 ليدوكائين 5/1% تزريق شد. كارآيي روش بر ميزان بي حسي اندام فوقاني به وسيله Pinprick test و بروز عوارض مختلف با آمارة مك نمار مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي 20 مرد با ميانگين سني (± انحراف معيار) 7/11±9/31 و 20 زن با ميانگين سني 36.2±11.8 سال انجام گرفت. ميزان بي حسي در 90% موارد كامل بود (P<0.001). تنها عارضه مشاهده شده پرفوراسيون عروقي بود كه در 7.5% موارد حادث شد. هيچ موردي از پنوموتوراكس و نوروپاتي ديده نشد.
نتيجه گيري و توصيه ها: روش تحت ترقوه اي از طريق زايده كوراكوييد روشي خواب با عوارض حداقل براي بي حسي شبکه بازويي مي باشد كه به راحتي قابل انجام و آموزش مي باشد. در تحقيقات مقايسه اي مي توان ميزان بازدهي اين روش را با روشهاي ديگر و همچنين گروه شاهد از لحاظ ميزان بي حسي مقايسه نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی