نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي با شاخص هاي تن سنجي در افراد تهراني: تحليل ROC

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: هر چند كه سازمان بهداشت جهاني حدود مرزي شاخصهاي تن سنجي را براي بزرگسالان معين كرده است اما اين حدود به آساني قابل كاربرد در همه جوامع نيستند و وجود حدود مرزي معين براي هر منطقه ضروري به نظر مي رسد. هدف اين بررسي تعيين حدود مرزي دور كمر، BMI، WHpR و WHtR جهت پيشگويي عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي عروقي در بزرگسالان شهر تهران در سال 1382 است. مواد و روشها: مطالعه مقطعي حاضر بر روي 10522 فرد 74-18 ساله شركت كننده در مطالعه قند و ليپد تهران صورت گرفت. اطلاعات دموگرافيك جمع آوري شده و شاخصهاي تن سنجي طبق دستورالعملهاي استاندارد اندازه گيري شدند. ارزيابي فشارخون نيز به روش استاندارد صورت گرفت و پرفشاري خون بر طبق معيارهاي JNC VI تعريف شد. فراسنجهاي بيوشيميايي در نمونه خون ناشتا اندازه گيري شدند. ديابت به صورت FBS>126 mg/dl و ديس ليپيدمي براساس ATPII تعريف شدند. جهت تعيين حدود مرزي از منحني ROC استفاده شد و در آن حدود مرزي مطلوب براي هر شاخص در نقطه اي ثبت مي شد كه حساسيت و ويژگي با هم برابر بودند. يافته ها: سطح زير منحني ROC براي نمايه توده بدن و دور كمر در مردان براي عوامل خطرساز مختلف بترتيب از 55/0 تا 94/0 و 56/0 تا 93/0 و در زنان به ترتيب از 41/0 تا 94/0 و 53/0 تا 92/0 متغير بود. تغييرات سطح زير منحني ROC براي نسبت دور كمر به باسن و دور كمر به قد در مردان به ترتيب بين 58/0 تا 87/0 و 56/0 تا 94/0 و در زنان به ترتيب 53/0 تا 0.91 و 53/0 تا 90/0 بود. حدود مرزي BMI براي پيشگويي عوامل خطرساز مختلف در مردان بين 29-24 كيلوگرم بر مترمربع و در زنان 31-25 كليوگرم بر مترمربع متغير بود. در مورد نسبت دور كمر به باسن در مردان و زنان اين حدود به ترتيب از 86/0 تا 97/0 و 0.78 تا 92/0 متغير بود. دامنه تغييرات حدود مرزي دور كمر و نسبت دور كمر به قد براي پيشگويي عوامل خطرساز مختلف در مردان بترتيب بين80 و93 سانتيمتر و بين 47/0 تا 0.56 بود و در زنان به ترتيب بين 79 تا 96 سانتيمتر و 50/0 تا 63/0 بود. در تمام موارد پايين ترين حدود مرزي براي عوامل خطرساز كه شايعترين بودند، به دست آمد و براي عواملي كه شيوع كمتري داشتند حدود مرزي شاخص هاي تن سنجي بالا بود. نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد حدود مرزي شاخص هاي تن سنجي كه براي پيشگويي عوامل مختلف خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي به كار مي رود در ايران در مقايسه با كشورهاي آسيايي ديگر بالاتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و اسماعیل زاده، ا.، و میرمیران، پ. (1382). شناسایی عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی با شاخص های تن سنجی در افراد تهرانی: تحلیل ROC. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(6 (پی در پی 36)), 379-387. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1652Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، اسماعیل زاده احمد، میرمیران پروین. شناسایی عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی با شاخص های تن سنجی در افراد تهرانی: تحلیل ROC. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May19];8(6 (پی در پی 36)):379-387. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1652IEEE : کپی

عزیزی، ف.، اسماعیل زاده، ا.، میرمیران، پ.، 1382. شناسایی عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی با شاخص های تن سنجی در افراد تهرانی: تحلیل ROC. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(6 (پی در پی 36)), pp.379-387. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1652. 

 
بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی