برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير هيدروكسي اوره بر شاخص هاي خوني بيماران تالاسمي اينترمديا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بتا تالاسمي از يك گروه بيماري هاي ناهمگن تشكيل مي شود كه از كاهش بيان mRNA مربوط به هموگلوبين اريتروييد و به دنبال آن عدم توازن سنتز زنجيره β، α گلوبين حاصل مي شود. داروهاي مختلفي براي افزايش سنتز هموگلوبين جنيني و γ گلوبين از جمله هيدروكسي اوره (Hu) در درمان اين بيماران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اينكه هيدروكسي اوره يك عامل موثر با سميت كم بوده و تاثير آن برشاخص هاي خوني بيماران تالاسمي اينترمديا مورد بحث مي باشد مي باشد مطالعه حاضر با هدف بررسي دو سالانه تاثير اين دارو بر Hb، MCV، HbF بيماران تالاسمي اينترمديا مراجعه كننده به درمانگاه تالاسمي بزرگسالان تهران، در سال 1381 انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني از نوع قبل و بعد از درمان بر روي 40 بيمار مبتلا به تالاسمي اينترمديا صورت پذيرفت. بيماران از نظر سن، جنس، سابقه و تواتر تزريق خون، سن در زمان اولين و آخرين تزريق خون و سابقه طحال برداري بررسي شده و شاخص هاي خوني Hb، MCV، HbF قبل، در طي دوره درمان و انتهاي 2 سال مصرف دارو بررسي و ميزان تغييرات آنها با آزمون آماري Pairedt-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت. در طول درمان جهت تعيين عوارض دارويي در كليه بيماران CBC و آنزيم هاي كبدي بررسي گرديد.
يافته ها: ميانگين Hb بيماران 1.7±0.6 gr/dl، MCV به ميزان 16.4±8.9 µm3 و HbF به ميزان 14±6.8 gr/dl افزايش يافت (P<0.00001). نياز تزريق خون در كليه بيماران مرتفع گرديد. نقش عوامل جنس، دوز دارو، وجود يا عدم وجود طحال و سن در تاثير دارو بر شاخص هاي خوني بيماران مورد بررسي قرار گرفت و به جز سن زير 30 سال كه به ميزان 6/31% بهتر از بالاي 30 سال باعث افزايش شاخص هاي خوني بيماران گرديد بقيه موارد در افزايش شاخص ها تاثيري نداشتند. در طول مصرف دارو در هيچ يك از بيماران عوارض دارويي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري و توصيه ها: مصرف هيدروكسي اوره باعث افزايش شاخص خوني بيماران در اين مطالعه گرديد. وجود و عدم وجود طحال بر پاسخ درماني بيماران تاثيري نشان نداد. نظر به عوارض طحال برداري در اين بيماران توصيه مي شود مطالعه اي در رابطه با مصرف هيدروكسي اوره قبل از طحال برداري در بيماران كانديد اين عمل انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 353
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی