برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و نگرش در مورد بهداشت باروري و عوامل مربوط به آن در دانشجويان شهر قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يكي از ناشناخته ترين ابعاد جامعه ما، مشكلات و نيازهاي مربوط به آگاهي، نگرش و عملكرد باروري جنسي جوانان است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي و نوع نگرش در مورد بهداشت باروري و بررسي عوامل مربوط به آن، در دانشجويان دانشگاه هاي قزوين در سال 1380 است تا بدين طريق نيازهاي مربوطه را شناسايي كرده و راه گشايي براي برنامه هاي مداخلاتي آينده جهت ارتقاي سطح سلامت جوانان، باشد و بدين ترتيب سياست ها و برنامه ريزي هاي آينده براساس نيازهاي واقعي جوانان پي ريزي شود. مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي، با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي، 1117 دانشجوي دختر و پسر از دانشكده هاي مختلف پزشكي، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني قزوين شركت نمودند. پرسشنامه ها حاوي 43 سوال بسته شامل بخش هاي دموگرافيك، آگاهي از روش هاي پيشگيري از بارداري، بيماريهاي مقاربتي و روشهاي پيشگيري از آنها و همچنين نگرش نسبت به بهداشت باروري شامل 10 گويه بر اساس طيف ليكرت بود كه توسط خود دانشجويان تكميل مي گرديد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي من ويتني و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: از ميان دانشجويان مورد مطالعه، 654 نفر مونث و 457 نفر مذكر با ميانگين سني 4/2±4/21 و 5/3±7/22 سال بودند. دانشجويان علوم پزشكي به طور معني داري آگاهي بيشتري در زمينه بهداشت باروري داشتند. آگاهي دانشجويان دختر در مورد روشهاي پيشگيري از بارداري به طور معني داري بيشتر از پسران بود. در حالي كه در مورد بيماريهاي مقاربتي و روش هاي پيشگيري از آن، آگاهي پسران به طور معني داري بيشتر بود (P<0.01) پسران نسبت به دختران رتبه نگرش بهتري را در مورد بهداشت باروري اخذ كردند(P<0.01) .نتيجه گيري و توصيه ها: اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان داراي اطلاعات متوسط و نگرشي مثبت در مورد بهداشت باروري و آموزش آن هستند. افزايش آگاهي در مورد انواع روشهاي پيشگيري از بارداري و بيماري هاي مقاربتي با توجه به چالش هاي اطلاعاتي خاص دانشجويان در جنسيت ها، سنين و رشته هاي تحصيلي مختلف ضروري به نظر مي رسد و آموزش بهداشت باروري قطعا موجب بهبود سطح آگاهي و نگرش جوانان خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیمبر، م.، و رمضانی تهرانی، ف.، و هاشمی، ز. (1382). بررسی آگاهی و نگرش در مورد بهداشت باروری و عوامل مربوط به آن در دانشجویان شهر قزوین. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(4 (پی در پی 34)), 299-304. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1650Vancouver : کپی

سیمبر معصومه، رمضانی تهرانی فهیمه، هاشمی زینب. بررسی آگاهی و نگرش در مورد بهداشت باروری و عوامل مربوط به آن در دانشجویان شهر قزوین. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2021December03];8(4 (پی در پی 34)):299-304. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1650IEEE : کپی

سیمبر، م.، رمضانی تهرانی، ف.، هاشمی، ز.، 1382. بررسی آگاهی و نگرش در مورد بهداشت باروری و عوامل مربوط به آن در دانشجویان شهر قزوین. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(4 (پی در پی 34)), pp.299-304. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1650. 

 
بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی