برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل توانمندسازي خانواده محور و سنجش اثر آن بر پيشگيري از كم خوني فقرآهن در دختران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به شيوع كم خوني فقر آهن و اهميت پيشگيري از آن، اين پژوهش جهت ارايه يك طرح كاربردي و سنجش آثر آن در پيشگيري از كم خوني فقر آهن دختران نوجوان انجام شد. مواد و روشها: تحقيق در دو مرحله انجام شد: در محله اول يك تحقيق كيفي از نوع تئوري زمينه (پايه) براي طراحي مدل انجام شد. داده ها از طريق مصاحبه براساس يك پرسشنامه نيمه ساختاري جمع آوري، كدگذاري، دسته بندي و آناليز مقايسه اي مداوم شدند. متغير اصلي توانمندي ناكافي خانواده و مفاهيم مربوطه شامل خودكارآمدي. خودباوري (عزت نفس) تهديد درك شده و كنترل ناكافي بود. در مرحله دوم يك تحقيق كمي نيمه تجربي انجام شد. جهت سنجش اثر مدل. 72 دختر نوجوان داوطلب مبتلا به درجاتي از كمبود آهن طبق جواب آزمايشگاه به روش تصادفي چند مرحله اي از مدارس راهنمايي منطقه 2 تهران انتخاب و مداخله به روش حل مساله گروهي براي دختران و روش مشاركت آموزشي براي والدينشان انجام شد. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه‌هاي اطلاعات (دموگرافيك، دانش، نگرش، تهديد درك شده، خودكار آمدي، چك ليست رفتارهاي تغذيه اي و بهداشتي.ابزار عزت نفس آيزنك، فرم بسامد خوراك (F.F.Q) و دادههاي آزمايشگاهي بود كه قبل و بعد از اجراي مدل مورد نسجش قرار گرفت. يافته ها: آزمون آماري ويل كاكسون اختلاف معني داري از نظر دانش، نگرش، تهديد درك شده و رفتارهاي اتخاذ شده مرتبط با كم خوني بين قبل و بعد از اجراي مدل نشان داد (P<0.0001). همچنين آزمون آماري ويل كاكسون اختلاف معني داري را بين قبل و بعد از اجراي مدل از نظر خودباوري. خودكارآمدي و توانمندي دختران نشان داد (P<0.0001). براساس آزمون آماري تي زوجي ميزان آهن تام، هم و غيرهم و ويتامين ث مصرفي روزانه دختران قبل و بعد از اجراي مدل تفاوت معني داري داشت (P<0.05). ميزان فريتين سرم به عنوان شاخص ذخيره آهن قبل و بعد از اجراي مدل تفاوت معني داري داشت (P<0.0001). نتيجه گيري و توصيه ها: فرضيه پژوهش مبني بر موثر بودن اجراي مدل بر پيشگيري از كم خوني فقر آهن، پذيرفته شد. لذا پينشاهد مي شود اين مدل براي پيشگيري از كم خوني فقر آهن در سطح وسيعتر به كار گرفته شود و اثر بخشي آن براي ساير بيماريهاي مزمن تست شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

الحانی، ف.، و نیکنامی، ش.، و کیمیاگر، س.، و کاظم نژاد، ا.، و حیدرنیا، ع. (1382). طراحی مدل توانمندسازی خانواده محور و سنجش اثر آن بر پیشگیری از کم خونی فقرآهن در دختران نوجوان. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(4 (پی در پی 34)), 283-289. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1648Vancouver : کپی

الحانی فاطمه، نیکنامی شمس الدین، کیمیاگر سیدمسعود، کاظم نژاد انوشیروان، حیدرنیا علیرضا. طراحی مدل توانمندسازی خانواده محور و سنجش اثر آن بر پیشگیری از کم خونی فقرآهن در دختران نوجوان. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2021December02];8(4 (پی در پی 34)):283-289. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1648IEEE : کپی

الحانی، ف.، نیکنامی، ش.، کیمیاگر، س.، کاظم نژاد، ا.، حیدرنیا، ع.، 1382. طراحی مدل توانمندسازی خانواده محور و سنجش اثر آن بر پیشگیری از کم خونی فقرآهن در دختران نوجوان. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(4 (پی در پی 34)), pp.283-289. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1648. 

 
بازدید یکساله 327 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی