برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت مبتلايان به پمفيگوس از نظر آنتي بادي سرمي و نماي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماریهای پوست مرکز تحقیقات پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پمفيگوس و لگاريس يك بيماري تاولي پوستي مخاطي است كه در آن اتصال بين سلول هاي اپيتليال در اثر آنتي بادي ضد اين سلول از بين مي رود. اين آنتي بادي ها در سرم بيماران قابل جستجو است. هدف از اين مطالعه، بررسي وضعيت تيتر سرمي آنتي بادي ضدپمفيگوسي در زمان تشخيص بيماري، هنگام بهبود و هنگام عود احتمالي و ارزيابي تغييرات آن بود.
مواد و روشها: 30 بيمار مبتلا به پمفيگوس ولگاريس كه در بخش هاي وابسته به مركز تحقيقات پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بستري بوده و تا شروع مطالعه تحت هيچ گونه درمان سيستميكي قرار نگرفته بودند، وارد مطالعه شدند. آزمايش ايمونوفلورسانس غيرمستقيم (IIF) در بدو تشخيص و هنگام دستيابي به بهود باليني انجام شد. در صورت بروز عود باليني طي 6 ماه پيگيري، اين آزمايش تكرار گرديد.
يافته ها: در مطالعه ما ارتباط معني داري بين سن و جنس بيمار با تيتر آنتي بادي قبل از شروع درمان مشاهده نشد. ارتباط بني شدت بيماري و تيتر IIF قبل از درمان به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.04) و همبستگي بين آنها مستقيم ولي ضعيف برآورد شد (r=0.4). بين مدت شروع بيماري و تيتر آنتي بايد در زمان تشخيص هم رابطه معني داري وجود داشت اما بين نتايج IIF در زمان بهبود و عود با وضعيت باليني در اين دو حالت رابطه معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه ارتباطي بين تيتر سرمي آنتي بادي ضد پمفيگوس با وضعيت باليني (عود و بهبود) به دست نيامد. پس به نظر مي رسد نمي توان از اين پارامتر به تنهايي براي تنظيم مقدار دارو استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی