نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  9 , شماره  21 ; از صفحه 35 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 
چکیده: 
شرايط پيچيده زندگي امروز سبب پيچيدگي مسايل شهري شده و مفهوم بسياري از فضاهاي شهري را دگرگون ساخته است. تنها مفهومي که از عرصه هاي عمومي شهري به جاي مانده، مسيرهايي براي ارتباط فضاهاي خصوصي است که اهميت بيش از اندازه سرعت، تکنولوژي و زمان، انسان معاصر را به حرکت سريع ماشيني در بين فضاهاي خصوصي ترغيب مي کند. ناديده انگاري ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي و هويتي نهفته در فضاهاي شهري، بي توجهي به ارتقاي کيفيت هاي محيطي در فضاهاي شهري و کيفيت هاي موثر در پيوندها و جابجايي هاي شهري و تاکيد صرف بر ادراکات ذهني طراحان شهري يا معماران، سبب شکل گيري فضاهايي مردم گريز در ساختار شهري شده است که توانمندي مورد انتظار را نخواهند داشت تا محيطي پاسخگو و منعطف در برابر رفتارهاي شهروندي باشد. افزايش کيفيت زندگي شهروندي و حيات اجتماعي در فضاهاي شهري يکي از چالش هاي حرفه طراحي شهري بوده و نظريات بسياري بر مبناي شرايط و تجربيات مختلف مطرح شده است. در اين راستا، سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از شاخصه هاي مطرح در علوم اجتماعي اخيرا در حوزه طراحي شهري نيز به عنوان ابزاري هرچند مفهومي جايگاهي ويژه يافته است. در اين پژوهش، با توجه به اينکه ارتقاي کيفيت هاي محيطي به عنوان راهکار ارتقاي حيات شهري مدنظر است، سعي بر آن شده که با جستجوي روابطي منطقي ميان سطح شاخص سرمايه اجتماعي و کيفيت هاي محيطي، بتوان با ارايه رويکردي شهرسازانه از سرمايه اجتماعي، آن را به عنوان ابزاري عملياتي در طراحي شهري به کاربست. کيفيت هاي محيطي انتخاب شده در اين پژوهش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي رفتاري کاربران فضا، خلق فضاهاي شهري اجتماع پذير و ارتقاي تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهريست. جهت حصول نتيجه نهايي پژوهش و يافتن رابطه همبستگي ميان سطح تعاملات اجتماعي و سطح کيفيت هاي محيطي، کمي سازي کيفيت هاي محيطي انجام گرفته است تا بتوان نتايج کمي شده کيفيت هاي محيطي با سطح شاخص سرمايه اجتماعي که از تحليل پرسشنامه هاي برداشت شده در محدوده بدست آمده است را با هم قياس کرد. در راستاي کمي سازي کيفيت هاي محيطي، تکنيک تحليل سلسله مراتبي در دو مرحله، جهت تعيين اوزان هر يک از زيرسنجه هاي کيفيت هاي محيطي و هر يک از کيفيت ها براي محاسبه برآيند نهايي کيفيت هاي محيطي اعمال شده است. نتايج پژوهش حاضر مبني بر وجود رابطه مستقيم بين سطح شاخص سرمايه اجتماعي و برآيند زيرسنجه هاي کيفيت هاي محيطي در محله جلفاي اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتي است. در عين حال روابط بدست آمده روابطي غيرخطي است که دليل آن را مي توان در وجود عوامل متعدد دخيل در سرمايه اجتماعي و پيچيدگي روابط بين آنها دانست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راست بین، س.، و جعفری، ی.، و دارم، ی.، و معززی مهرطهران، ا. (1391). رابطه همبستگی بین کیفیت های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان). باغ نظر, 9(21), 35-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163816Vancouver : کپی

راست بین ساجد، جعفری یاسر، دارم یاسمن، معززی مهرطهران امیرمحمد. رابطه همبستگی بین کیفیت های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان). باغ نظر. 1391 [cited 2022July06];9(21):35-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163816IEEE : کپی

راست بین، س.، جعفری، ی.، دارم، ی.، معززی مهرطهران، ا.، 1391. رابطه همبستگی بین کیفیت های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان). باغ نظر, [online] 9(21), pp.35-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163816. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 400 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی