نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ساختار عاملي آزمون باورهاي غيرمنطقي جونز در شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است