نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 47 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، چهارراه دکترا، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
مقدمه: نوزاداني که در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بستري ميشوند بطور معمول تحت رويه هاي دردناک قرار مي گيرند. که ممکن است بر روي سيستم اعصاب مرکزي تاثير منفي بگذارد. يکي از روشهاي تسکين درد براي اين نوزادان، وضعيت جنيني است. هدف: تعيين تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس. روش: در اين مطالعه تجربي 70 نوزاد نارس 36-32 هفته حاملگي که نياز به نمونه گيري وريدي داشتند در دو گروه وضعيت جنيني (35 نفر) و کنترل (35 نفر) بررسي شدند. در گروه آزمون، پرستار براي بررسي شدت درد با استفاده از ابزار پروفايل درد نوزادان نارس(Premature Infant Pain Profile (PIPP)) ، در حاليکه نوزاد در وضعيت پهلو قرار گرفته، ابتدا ميزان ضربان قلب (HR) و Spo2 نوزادان، دو دقيقه قبل، حين و سه دقيقه پس از نمونه گيري را اندازه گيري و حداکثر ميزان آن را ثبت مي کرد و براي بررسي تغييرات رفتاري درد، از صورت نوزادان فيلمبرداري شد. پژوهشگر دست چپ خود را روي سر نوزاد قرار داده و با دست راست اندامهاي تحتاني را به حالت جمع شده داخل شکم نوزاد نگه ميداشت. درگروه شاهد هيچ گونه مداخله اي براي کاهش درد نوزادان انجام نشد. يافته ها: ميانگين سن جنيني نوزادان 1.22±34.45 هفته بود. يافته ها نشان داد در گروه آزمون ميزان درد نسبت به گروه شاهد کمتر بود ( (p<0.017اما در مرحله بعد از نمونه گيري بين دو گروه تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند. ميانگين تغييرات HR و ميانگين تغييرات کاهش  SPo2در بين دو گروه اختلاف معني داري داشت ( (p<0.001و در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود. نتيجه گيري: از آنجاييکه وضعيت جنيني توانست باعث تغيير در ميزان ضربان قلب و اشباع خون شرياني و کاهش شدت درد نوزادان گروه آزمون نسبت به گروه شاهد شود بنابراين، مي توان به عنوان شيوه اي براي کاهش درد ناشي از خونگيري وريدي استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ریحانی، ط.، و محبی، ط.، و بسکابادی، ح.، و غلامی، ح.، و قوامی قنبرآبادی، و. (1391). تاثیر وضعیت جنینی حین خونگیری وریدی بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان نارس. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), 2(2), 47-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163786Vancouver : کپی

ریحانی طیبه، محبی طاهره، بسکابادی حسن، غلامی حسن، قوامی قنبرآبادی وحید. تاثیر وضعیت جنینی حین خونگیری وریدی بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان نارس. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE). 1391 [cited 2022July06];2(2):47-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163786IEEE : کپی

ریحانی، ط.، محبی، ط.، بسکابادی، ح.، غلامی، ح.، قوامی قنبرآبادی، و.، 1391. تاثیر وضعیت جنینی حین خونگیری وریدی بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان نارس. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), [online] 2(2), pp.47-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163786. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 640 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی