نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: در مراکز سلامت، اطلاعات باليني بيمار به طور مرتب بين کارکنان مراقبتي منتقل مي شود. يکي از موراد رايج نقل و انتقال اطلاعات، در زمان تعويض نوبت کاري پرستاران در بيمارستان است که انجام دادن صحيح آن به برنامه مراقبت بيمار، تامين ايمني و تسهيل انتقال اطلاعات کمک مي کند. اما نتايج مطالعات قبلي و تجربيات باليني نشان مي دهد برنامه مدوني براي اين مهم وجود ندارد.هدف: تعيين تاثير اجراي يک راهنماي مدون تحويل نوبت کاري، بر عملکرد ايمن پرستاران در حيطه مراقبتهاي قلبي- تنفسي در بخشهاي مراقبت ويژهروش: در اين مطالعه نيمه تجربي يک گروهه، 56 پرستار شاغل در بخشهاي ويژه بيمارستان قائم (عج) در سال1390 ، به روش آسان انتخاب شدند و ميزان عملکرد مراقبتي آنان در حوزه ايمني، قبل و بعد از اجراي راهنماي مدون نوبت کاري، با سياهه پژوهشگر ساخته ارزيابي عملکرد مراقبتي پرستاران-که روايي و پايايي آن با روايي محتوي و توافق مشاهده گران ((r=0.95 تاييد شده بود-جمع آوري شد و با نرم افزار SPSS نسخه 11.5 و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، ويلکاکسون و آناليز واريانس يک طرفه، تحليل گرديد.يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين عملکرد مراقبتي پرستاران در حيطه قلبي از 0.6±1.5 قبل از مداخله به 0.9±2.7 در مرحله بعد از مداخله و در حيطه تنفسي از 1.9±9.3 قبل از مداخله به 1.7±14.5 در مرحله بعد از مداخله، افزايش يافت که به ترتيب با 80% و 55.9% افزايش همراه بود که در هر دو حيطه به ترتيب با آزمون ويلکاکسون و تي زوج اين تفاوت معني داري بود(.(p<0.001نتيجه گيري: انتقال اطلاعات و نيازهاي مراقبتي بيمار در قالب يک راهنماي استاندارد تحويل نوبت کاري، باعث بهبود عملکرد مراقبتي ايمن پرستاران در حيطه قلبي و تنفسي مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اعتضادی جمع، ت.، و ملک زاده، ج.، و مظلوم، س.، و تسعیری، ع. (1391). راهنمای مدون تحویل نوبت کاری پرستاری: روشی برای اطمینان از عملکرد ایمن پرستاران در بخش های مراقبت ویژه. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), 2(2), 7-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163777Vancouver : کپی

اعتضادی جمع تکتم، ملک زاده جواد، مظلوم سیدرضا، تسعیری علیرضا. راهنمای مدون تحویل نوبت کاری پرستاری: روشی برای اطمینان از عملکرد ایمن پرستاران در بخش های مراقبت ویژه. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE). 1391 [cited 2022July06];2(2):7-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163777IEEE : کپی

اعتضادی جمع، ت.، ملک زاده، ج.، مظلوم، س.، تسعیری، ع.، 1391. راهنمای مدون تحویل نوبت کاری پرستاری: روشی برای اطمینان از عملکرد ایمن پرستاران در بخش های مراقبت ویژه. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), [online] 2(2), pp.7-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163777. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی