برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در مراکز سلامت، اطلاعات باليني بيمار به طور مرتب بين کارکنان مراقبتي منتقل مي شود. يکي از موراد رايج نقل و انتقال اطلاعات، در زمان تعويض نوبت کاري پرستاران در بيمارستان است که انجام دادن صحيح آن به برنامه مراقبت بيمار، تامين ايمني و تسهيل انتقال اطلاعات کمک مي کند. اما نتايج مطالعات قبلي و تجربيات باليني نشان مي دهد برنامه مدوني براي اين مهم وجود ندارد.
هدف: تعيين تاثير اجراي يک راهنماي مدون تحويل نوبت کاري، بر عملکرد ايمن پرستاران در حيطه مراقبتهاي قلبي- تنفسي در بخشهاي مراقبت ويژه
روش: در اين مطالعه نيمه تجربي يک گروهه، 56 پرستار شاغل در بخشهاي ويژه بيمارستان قائم (عج) در سال1390
، به روش آسان انتخاب شدند و ميزان عملکرد مراقبتي آنان در حوزه ايمني، قبل و بعد از اجراي راهنماي مدون نوبت کاري، با سياهه پژوهشگر ساخته ارزيابي عملکرد مراقبتي پرستاران-که روايي و پايايي آن با روايي محتوي و توافق مشاهده گران ((r=0.95 تاييد شده بود-جمع آوري شد و با نرم افزار SPSS نسخه 11.5 و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، ويلکاکسون و آناليز واريانس يک طرفه، تحليل گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين عملکرد مراقبتي پرستاران در حيطه قلبي از
0.6±1.5 قبل از مداخله به 0.9±2.7 در مرحله بعد از مداخله و در حيطه تنفسي از 1.9±9.3 قبل از مداخله به 1.7±14.5 در مرحله بعد از مداخله، افزايش يافت که به ترتيب با 80% و 55.9% افزايش همراه بود که در هر دو حيطه به ترتيب با آزمون ويلکاکسون و تي زوج اين تفاوت معني داري بود(.(p<0.001
نتيجه گيري: انتقال اطلاعات و نيازهاي مراقبتي بيمار در قالب يک راهنماي استاندارد تحويل نوبت کاري، باعث بهبود عملکرد مراقبتي ايمن پرستاران در حيطه قلبي و تنفسي مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی