برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخي از خصوصيات زيست شناختي ماهي سفيد رودخانه اي (Squalius cephalus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات سد البرز بر برخي از خصوصيات توليدمثلي ماهي سفيد رودخانه اي (Squalius cephalus) اين تحقيق در رودخانه بابلرود (استان مازندران) به مدت يکسال انجام شد. نمونه برداري ها بصورت ماهانه در بالا و پايين سد با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 251 عدد ماهي سفيد رودخانه اي صيد گرديد. متغيرهاي طول کل، طول چنگالي، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسيت، وزن گناد، قطر تخمک و وزن کبد اندازه گيري و ثبت شدند. از فلس براي تعيين سن استفاده گرديد. در ايستگاه يک (بالاي سد) ميانگين طول کل در جنس نر 120.44±23.36 ميلي متر و ميانگين وزن بدن 23.23±1.43 گرم و در جنس ماده 148.33±18.73 ميلي متر و وزن 39.91±1.41 گرم بود. در ايستگاه دو (پايين سد) ميانگين طول کل در جنس نر 117.08±18.31 ميلي متر و ميانگين وزن بدن 22.15±7.17 گرم و در جنس ماده 131.47±19.61 ميلي متر و وزن آنها 31.90±1.62 گرم بود. از نظر سني نمونه ها به 7 گروه سني (0+، 1+، 2+، 3+، 4+، 5+ و 6+) تعلق داشتند. نسبت جنسي ماده به نر، در بالاي سد 1 به 1.1 و در پايين سد 1 به 1.69 بدست آمد. تغييرات قطر تخمک در بالاي سد بين 0.41 تا 1.36 ميلي متر و ميانگين آنها حدود 0.94±0.29 ميلي متر و در پايين سد بين 0.15 تا 1.12 ميلي متر و ميانگين آنها حدود 0.75±0.15 ميلي متر بود. هم آوري مطلق در بالاي سد حداقل 1308، حداکثر آن 14911 و ميانگين آن 6417 عدد تخمک و در پايين سد حداقل 1277، حداکثر 12779 و ميانگين آن 5111 عدد تخمک برآورد گرديد. از نظر آماري ميزان هم آوري در بين دو ايستگاه فاقد اختلاف معني دار بود (P>0.05). ميانگين درصد شاخص رسيدگي جنسي (GSI) در بالاي سد براي ماهيان سفيد رودخانه اي نر 2.52±2.39 درصد و براي ماهيان سفيد رودخانه اي ماده 4.66±3.83 درصد و در پايين سد براي ماهيان سفيد رودخانه اي نر 3.70±2.56 درصد و براي ماهيان سفيد رودخانه اي ماده 4.09±2.61 درصد بدست آمد. ميانگين شاخص کبدي در بالاي سد براي ماهيان سفيد رودخانه اي نر 1.18±0.09 درصد و براي ماهيان ماده 1.25±0.07 و در پايين سد براي ماهيان نر 0.66±0.30 و براي ماهيان ماده 1.03±0.27 بدست آمد. بر طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق، ماهيان بالادست و پايين دست سد البرز در بسياري از خصوصيات توليدمثلي از شرايط مشابهي برخوردار بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی