برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي شيوع فراواني دارد و باعث تاثيرات منفي در پيش آگهي اين بيماران از جمله کاهش ميزان فعاليت و استفاده بيشتر از خدمات مراقبتي مي شود.
هدف: تعيين تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي
روش: اين کارآزمايي باليني يک مطالعه نيمه تجربي بود که در آن 90 بيمار مبتلا به نارسايي قلبي از دو بيمارستان آموزشي شهر کرمان در سال 1390 شرکت داشتند. بيماران به صورت تصادفي دسترس در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. مدل مراقبت مشارکتي که شامل 4 مرحله انگيزش، آماده سازي، اجرا و ارزشيابي بود در گروه مداخله اجرا گرديد. سطح اضطراب و افسردگي هر دو گروه توسط ابزار بک سنجيده شد. داده ها توسط نرم افزار
SPSS نسخه 18 و آزمون هاي آماري t زوجي و کاي اسکواير تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات اضطراب در گروه شاهد و آزمون قبل از اجراي مداخله به ترتيب
10.23±32.73 و 11.83±33.45 بود که اين نمرات بعد از اجراي مداخله به 10.10±35.32 (در گروه شاهد) و 5.05±13.96 (در گروه آزمون) رسيد (.(p<0.001 قبل از اجراي مداخله در گروه شاهد و آزمون، ميانگين نمرات افسردگي در گروه شاهد 8.21±24.73 و در گروه آزمون 10.40±26.97 بود؛ که بعد از اجراي مداخله، به ترتيب به 8.62±29.14 در گروه شاهد و 4.25±13.26 در گروه آزمون کاهش پيدا کرد (p<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از مدل مراقبت مشارکتي، مي تواند سطح اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي را کاهش دهد. بنابراين، استفاده از اين مدل در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي براي کنترل و کاهش اضطراب و افسردگي توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی