نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، کرمان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي شيوع فراواني دارد و باعث تاثيرات منفي در پيش آگهي اين بيماران از جمله کاهش ميزان فعاليت و استفاده بيشتر از خدمات مراقبتي مي شود.هدف: تعيين تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبيروش: اين کارآزمايي باليني يک مطالعه نيمه تجربي بود که در آن 90 بيمار مبتلا به نارسايي قلبي از دو بيمارستان آموزشي شهر کرمان در سال 1390 شرکت داشتند. بيماران به صورت تصادفي دسترس در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. مدل مراقبت مشارکتي که شامل 4 مرحله انگيزش، آماده سازي، اجرا و ارزشيابي بود در گروه مداخله اجرا گرديد. سطح اضطراب و افسردگي هر دو گروه توسط ابزار بک سنجيده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون هاي آماري t زوجي و کاي اسکواير تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين نمرات اضطراب در گروه شاهد و آزمون قبل از اجراي مداخله به ترتيب 10.23±32.73 و 11.83±33.45 بود که اين نمرات بعد از اجراي مداخله به 10.10±35.32 (در گروه شاهد) و 5.05±13.96 (در گروه آزمون) رسيد (.(p<0.001 قبل از اجراي مداخله در گروه شاهد و آزمون، ميانگين نمرات افسردگي در گروه شاهد 8.21±24.73 و در گروه آزمون 10.40±26.97 بود؛ که بعد از اجراي مداخله، به ترتيب به 8.62±29.14 در گروه شاهد و 4.25±13.26 در گروه آزمون کاهش پيدا کرد (p<0.001).نتيجه گيري: استفاده از مدل مراقبت مشارکتي، مي تواند سطح اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي را کاهش دهد. بنابراين، استفاده از اين مدل در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي براي کنترل و کاهش اضطراب و افسردگي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوشاب، ه.، و باقریان، ب.، و عباس زاده، ع.، و محمدی، ع.، و کهن، س.، و ثمره راد، ح. (1391). تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), 2(2), 37-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163758Vancouver : کپی

خوشاب هادی، باقریان بهناز، عباس زاده عباس، محمدی عیسی، کهن سیمین، ثمره راد حمید. تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE). 1391 [cited 2022July05];2(2):37-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163758IEEE : کپی

خوشاب، ه.، باقریان، ب.، عباس زاده، ع.، محمدی، ع.، کهن، س.، ثمره راد، ح.، 1391. تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. مراقبت مبتنی بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE), [online] 2(2), pp.37-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163758. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 340 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی