نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  6 , شماره  19-20 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ابعاد چهارگانه پديده سرايت (سرريز شدن) در حيطه هاي كار - خانواده با منابع و موانع سازماني، خانوادگي و ويژگي هاي فردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است