برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 19 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير رايحه درماني ماساژي و ماساژ بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي: يک کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: اضطراب قبل از عمل با عوارضي همچون شيوع بالاي درد بعد از عمل، افزايش مصرف مخدرها و داروهاي بيهوشي و تاخير در بهبودي بيماران همراه است. دو مورد از درمانهاي طب مکمل در خصوص کنترل اضطراب، رايحه درماني ماساژي و ماساژ مي باشد.
هدف: مقايسه تاثير رايحه درماني ماساژي و ماساژ بر سطح اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي
روش: در اين کارآزمايي باليني، 72 بيمار کانديد عمل جراحي شکم و قلب، بستري در بيمارستانهاي اهواز در سال 1387 به صورت تصادفي به دو گروه رايحه درماني ماساژي و ماساژ تقسيم شدند. ميزان اضطراب توسط مقياس اشپيل برگر ارزيابي شد. مداخله به صورت 20 دقيقه ماساژ پشت به روش استروکينگ با استفاده از مخلوط روغن بادام و اسطوخودوس در گروه رايحه درماني ماساژي و روغن بادام به تنهايي در گروه ماساژ صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 
SPSSنسخه 13 توسط آزمون تي مستقل و تي زوجي انجام شد.
يافته ها: ميانگين ميزان اضطراب قبل از مداخله در گروه رايحه درماني ماساژي از
9.20 ±52.89 به 9.26±35.78 بعد از مداخله و در گروه ماساژ از 9.47±50.58 به10.42 ±39.25 بعد از مداخله رسيده است. آزمون تي زوجي اختلاف آماري معني داري را بين اضطراب قبل و بعد از مداخله در هر گروه نشان داد (p<0.001)؛ اما مقايسه دو گروه با آزمون آماري تي مستقل از لحاظ آماري معني دار نبوده است.
نتيجه گيري: رايحه درماني ماساژي نسبت به ماساژ با روغن بادام در
کاهش اضطراب قبل از عمل جراحي تاثير بيشتري داشته اما جهت توصيه کاربرد اين تکنيک در بالين نياز به انجام مطالعات بيشتري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی