برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  2 الف ; از صفحه 185 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سويه هاي ريزوبيوم بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام لوبيا قرمز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، کمربندی شمالی ابتدای جاده مبارک آباد، نرسیده به میدان میوه و تره بار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
چکیده: 

با توجه به نقش ارزنده کودهاي زيستي (بيولوژيک) در بهبود خصوصيات فيزيکوشيميايي و حاصلخيزي خاک ضرورت دارد تا در راستاي کشاورزي پايدار نسبت به تامين سطح معقول اين مواد در خاک جهت دستيابي به عملکرد بالقوه اقدام شود. لذا بدين منظور آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تكرار، طي سالهاي 86-1385 در ايستگاه ملي تحقيقات لوبيا خمين، با دو عامل: الف – سويه باکتري ريزوبيوم همزيست لوبيا شامل:1 - (L-216) 2- (L-120) 3- (L-39) 4- (L-58) 5- (L-109) 6- تيمار کودي مصرف 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره و 7- تيمار بدون مصرف کود و ريزوبيوم (شاهد) و ب- رقم لوبيا قرمز شامل: 1- گلي 2- اختر و 3- D81083 اجرا گرديد. در تمامي تيمارها مقدار 20 کيلوگرم در هکتار نيتروژن به عنوان استارتر مصرف شد. نتايج نشان داد که کاربرد ريزوبيوم تاثير معني داري بر ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته، به ترتيب در سطح 1 و 5 درصد داشته است. در بين ارقام مورد آزمون نيز از نظر تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا رسيدگي، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و غلظت نيتروژن دانه، در سطح 1 درصد معني دار بود. همچنين اثر متقابل سويه هاي ريزوبيوم و ارقام لوبيا قرمز از نظر تعداد غلاف در بوته و درصد سطح سبز، به ترتيب در سطح 1 و 5 درصد معني دار بود. در بين سويه هاي ريزوبيوم، سويه L-120 با ميانگين عملکرد 2950 كيلوگرم در هكتار، بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد که نسبت به تيمار کودي و شاهد به ترتيب 495 و 525 کيلوگرم در هکتار برتري داشت، ولي همان طور که ذکر گرديد اين برتري معني دار نبود. در مورد رقم گلي، بيشترين عملکرد با متوسط 3190 کيلوگرم در هکتار از کاربرد سويه L-39، در مورد رقم اختر، بيشترين عملکرد با متوسط 2692 کيلوگرم در هکتار از کاربرد سويه L-120 و در مورد لاين D81083، بيشترين عملکرد با متوسط 2678 کيلوگرم در هکتار از کاربرد سويه L-58، حاصل گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی