نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 81 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

نقش فرزندپروري ادراک شده در رابطه بين سبک هاي دلبستگي و جمع گرايي در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري، سبک هاي دلبستگي و جمع گرايي روانشناختي و فرهنگي در بين دانشجويان مي باشد.روش: روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. بدين منظور تعداد 250 نفر از دانشجويان دختر و پسر (133 دختر، 117 پسر) با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس جهت انجام پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازان و شيور AAQ، مقياس ادراک از شيوه فرزندپروري PSQ و آزمون جمع گرايي جکسون و همکاران است.نتايج: تحليل داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون آماري مجذور کاي و تحليل واريانس يکراهه نشان داد بيش از 33 درصد از آزمودني ها شيوه فرزندپروري خود را مستبدانه گزارش کردند. همچنين، بين سبک هاي دلبستگي و شيوه هاي فرزندپروري رابطه معني داري وجود دارد به طوري که نزديک به 50 درصد آزمودنيها با شيوه فرزندپروري مقتدرانه، داراي سبک دلبستگي ايمن بودند.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ميزان جمع گرايي روانشناختي دانشجويان با شيوه فرزندپروري مقتدرانه و سبک دلبستگي ايمن به طور معني داري بالاتر از دانشجويان ديگر ميباشد. در نهايت بين ميزان جمع گرايي روانشناختي دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاک دامن، ش.، و خانجانی، م. (1390). نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, 1(4), 81-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163702Vancouver : کپی

پاک دامن شهلا، خانجانی مهدی. نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان. پژوهش های روان شناسی اجتماعی. 1390 [cited 2022July06];1(4):81-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163702IEEE : کپی

پاک دامن، ش.، خانجانی، م.، 1390. نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, [online] 1(4), pp.81-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163702. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 540 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی