نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 110 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميان حمايت اجتماعي ادراک شده و سخت رويي با سلامت روان و وضعيت ناتواني در زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سلامت خانواده، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه ميان سخت رويي و حمايت اجتماعي ادراک شده با سلامت روان و وضعيت ناتواني زنان مبتلا به MS بوده است.روش: تعداد 83 بيمار از مراجعين درمانگاه ويژه MS بيمارستان سينا تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و پس از تکميل پرسش نامه هاي حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت و همکاران، بررسي ديدگاه هاي شخصي کوباسا، سلامت روان گلدبرگ و هيلير (GHQ28) و نيز ارزيابي نورولوژيست بر طبق مقياس وضعيت ناتواني فيزيکي توسعه يافته کرتزکه (EDSS) مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تحليل داده ها به تناسب از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و نيز رگرسيون تک متغيري و چند متغيري گام به گام استفاده شد.نتايج: تحليل آماري نشان داد، سخت رويي (P<0.01, r=-0.481) و همچنين خرده مقياس هايكنترل (P<0.01, R=-0.401)، چالش (P<0.01, r=-0.423)، تعهد (P<0.01, r=-427) و حمايت دوستان (P<0.05, r=-0.268) با سلامت روان همبستگي مثبت دارند. در اين تحقيق ميان حمايت اجتماعي ادراک شده و سلامت روان رابطه معناداري وجود نداشت. همچنين ميان سخت رويي و نيز حمايت اجتماعي ادراک شده با وضعيت ناتواني زنان مبتلا به MS رابطه معناداري بدست نيامد.نتيجه گيري: با توجه به وضعيت نامطلوب سلامت روان زنان مبتلا به MS و همچنين همبستگي ميان سخت رويي و خرده مقياس هاي آن با سلامت روان، اين بيماران مي توانند با اکتساب و تقويت اين مهارت، سلامت روان خود را بهبود بخشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی پور، ا.، و صحراییان، م.، و علی اکبری دهکردی، م.، و حاجی آقابابایی، م. (1390). ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی با سلامت روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, 1(3), 110-133. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163676Vancouver : کپی

علی پور احمد، صحراییان محمدعلی، علی اکبری دهکردی مهناز، حاجی آقابابایی مرضیه. ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی با سلامت روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پژوهش های روان شناسی اجتماعی. 1390 [cited 2022July05];1(3):110-133. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163676IEEE : کپی

علی پور، ا.، صحراییان، م.، علی اکبری دهکردی، م.، حاجی آقابابایی، م.، 1390. ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی با سلامت روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, [online] 1(3), pp.110-133. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163676. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی