برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 155 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در مديريت بهره برداري از آب هاي زيرزميني با استفاده از مدل برنامه ريزي چند هدفه: مطالعه موردي دشت فيروزآباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

بهره برداري بي رويه از منابع آب هاي زيرزميني به دليل عدم موازنه ميان کل برداشت و تغذيه منجر به کاهش سطح آب هاي زيرزميني با نرخي سريع تر خواهد شد. به منظور برقراري تراز بين برداشت و تغذيه، راه کارهاي عمده مشتمل بر تقويت مديريت بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني، به کارگيري سياست هاي مديريت تقاضا، بهبود راندمان آبياري و افزايش عرضه آب است. نظر به اين که بين درآمد زارعين و پايداري در مزارعي که متکي بر آب هاي زيرزميني هستند مبادله وجود دارد، ضروري است که از مدل هاي رياضي جهت بررسي تاثير ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني بر درآمد کشاورزان و پايداري استفاده شود. چنين مدل هايي قادرند که الگوي کشت بهينه، استراتژي ها و روش هاي مناسب آبياري را در سطوح مختلف دسترسي به آب آبياري، تعيين نمايند. ارتباط ميان سود زارعين و برداشت از آب هاي زيرزميني با استفاده از برنامه ريزي چند هدفه مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مورد نياز با استفاده از مصاحبه حضوري از کشاورزان دشت فيروزآباد در سال زراعي 87- 86 جمع آوري شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتايج به دست آمده از برنامه ريزي چند هدفه براي همه گروه هاي همگن درصد کاهش سود کمتر از درصد کاهش برداشت آب است. به طور مثال کاهش 8 درصد آب مصرفي اثر چشمگيري را بر کاهش سود زارعين نداشته است (سود زارعين حدود 4 درصد کاهش مي يابد). نهايتا اين که نتايج مطالعه حاضر مي تواند به کشاورزان در انتخاب الگوي کشت، استراتژي و روش آبياري، به گونه اي که سود زارعين و برداشت آب از سفره هاي زيرزميني همزمان بهينه گردند و منجر به کاهش برداشت از آب هاي زيرزميني در مقايسه با شرايط کنوني شود، کمک نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 629
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی