برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 57 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقدماتي پايايي و روايي پرسشنامه هوش اجتماعي در دانشجويان دانشگاههاي استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، اسلام آباد غرب
 
چکیده: 

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي پايايي و روايي پرسشنامه هوش اجتماعي در دانشجويان دانشگاههاي استان کرمانشاه انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع زمينه يابي بود. بدين منظور، 557 نفر از دانشجويان (238 پسر و 319 دختر) با ميانگين سني 22.2 و انحراف معيار 2.51 به شيوه تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. همه آزمودني ها در پرسشنامه هوش اجتماعي (تت، 2008) و هوش هيجاني (شرينک، 1999) را تکميل نمودند
.
نتايج: بررسي همساني دروني پرسشنامه نشان داد که همه گويه ها بجز گويه هاي 5، 10، 14، 16، 17، 26، 33، 39 و 40 همبستگي بالايي با نمره کل دارند، بنابراين از 45 ماده پرسشنامه 9 ماده حذف شدند و آلفاي کرونباخ پرسشنامه 0.78، همبستگي دو نيمه آن 0.76 و قابليت بازآزمايي آن 0.75 به دست آمد. همچنين، براي بررسي روايي از روش روايي همزمان استفاده شد. به علت همبستگي بالاي پرسشنامه با پرسشنامه هوش هيجاني، روايي همزمان مقياس نيز تاييد شد
.
نتيجه گيري: نتيجه اين پژوهش نشان داد که پرسشنامه هوش اجتماعي ابزاري پايا و روا براي سنجش هوش اجتماعي در جمعيت ايراني است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی