نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 99 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

تهيه نقشه حساسيت به وقوع زمين لغزش در حوزه آبخيز سجارود با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 
چکیده: 
در تحقيق حاضر به منظور مدل سازي و تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيز سجارود از روش تحليل آماري رگرسيون لجستيک چند متغيره استفاده شده است. ابتدا نقشه پراکنش زمين لغزش هاي منطقه شامل 95 نقطه لغزشي به عنوان متغير وابسته تهيه شد و عدد يک به حضور و عدد صفر به 95 نقطه تصادفي عدم حضور زمين لغزش تعلق گرفت. ده عامل موثر بر وقوع زمين لغزش هاي منطقه شامل ارتفاع از سطح دريا، درجه شيب، جهت شيب، شکل شيب، بارندگي، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زه کشي، فاصله از جاده، کاربري اراضي و سنگ شناسي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. تاثير هر متغير مستقل بر وقوع و عدم وقوع زمين لغزش بر اساس ضرايبي که در معادله رگرسيون لجستيک ايجاد مي شوند، مشخص شد. تفسير ضرايب نشان داد که شبکه جاده مهم ترين نقش را در بروز زمين لغزش هاي منطقه بر عهده دارد. ارتفاع از سطح دريا، شکل شيب، بارندگي و فاصله از گسل به دليل عدم هم بستگي آماري با وقوع زمين لغزش از مدل نهايي حذف شدند. پس از انتقال معادله نهايي احتمال وقوع به نرم افزار Arc/view 3.2a، نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه تهيه شد. نتايج ارزيابي صحت نشان داد صحت کلي نقشه توليدي 85.3 درصد است. بر اين اساس 53 درصد از مساحت حوزه در منطقه خيلي کم خطر، 18.3 درصد در منطقه کم خطر، 21 درصد در منطقه با خطر متوسط و 7.7 درصد مساحت حوزه در منطقه پرخطر قرار گرفتند. صحت مدل آماري و نقشه پهنه بندي حاصل بر اساس آماره هاي-2LL ،R2  ناگلکرک و R2 کوکس و اسنل ارزيابي و مورد تاييد قرار گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی خطیر، س.، و کاویان، ع.، و سلیمانی، ک. (1389). تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 14(53), 99-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163653Vancouver : کپی

موسوی خطیر سیده زهره، کاویان عطااله، سلیمانی کریم. تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1389 [cited 2022July06];14(53):99-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163653IEEE : کپی

موسوی خطیر، س.، کاویان، ع.، سلیمانی، ک.، 1389. تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 14(53), pp.99-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163653. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی