برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 140 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با اضطراب مرگ و از خودبيگانگي در سالمندان استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعه حاضر بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با اضطراب مرگ و ازخودبيگانگي در سالمندان استان تهران مي باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگي است به همين منظور تعداد 400 نفر از سالمندان زن و مرد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و مقياسهاي جهت گيري مذهبي آلپورت و راس، اضطراب مرگ تمپلر و از خودبيگانگي دين اجرا شد
.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين جهت گيري مذهبي دروني با اضطراب مرگ همبستگي منفي و بين جهت گيري مذهبي بيروني با اضطراب مرگ همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد. همچنين در زنان و مردان جهت گيري مذهبي دروني به صورت منفي و جهت گيري مذهبي بيروني به صورت مثبت اضطراب مرگ را پيش بيني نموده است. همچنين، نتايج حاکي از اين است که در سالمندان زن و مرد بين جهت گيري مذهبي دروني با از خودبيگانگي همبستگي منفي معنادار وجود دارد و بين جهت گيري مذهبي بيروني با از خودبيگانگي همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. همچنين، جهت گيري مذهبي دروني و بيروني دو متغير قوي براي پيش بيني از خودبيگانگي بوده است، که ميزان اين پيش بيني در سالمندان مرد بيشتر بوده است. (
p=0.05)
نتيجه گيري: نتايج حاصله تلويحات مهمي درباره نقش پيش بيني کننده جهت گيري مذهبي بر اضطراب مرگ و از خود بيگانگي در سالمندان را ارائه مي دهد و مويد تاثير جهت گيري مذهبي دروني بر کاهش اضطراب مرگ و احساس از خودبيگانگي مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 310
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی