نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 140 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با اضطراب مرگ و از خودبيگانگي در سالمندان استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
 
چکیده: 
مقدمه: مطالعه حاضر بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با اضطراب مرگ و ازخودبيگانگي در سالمندان استان تهران مي باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگي است به همين منظور تعداد 400 نفر از سالمندان زن و مرد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و مقياسهاي جهت گيري مذهبي آلپورت و راس، اضطراب مرگ تمپلر و از خودبيگانگي دين اجرا شد.يافته ها: نتايج نشان داد که بين جهت گيري مذهبي دروني با اضطراب مرگ همبستگي منفي و بين جهت گيري مذهبي بيروني با اضطراب مرگ همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد. همچنين در زنان و مردان جهت گيري مذهبي دروني به صورت منفي و جهت گيري مذهبي بيروني به صورت مثبت اضطراب مرگ را پيش بيني نموده است. همچنين، نتايج حاکي از اين است که در سالمندان زن و مرد بين جهت گيري مذهبي دروني با از خودبيگانگي همبستگي منفي معنادار وجود دارد و بين جهت گيري مذهبي بيروني با از خودبيگانگي همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. همچنين، جهت گيري مذهبي دروني و بيروني دو متغير قوي براي پيش بيني از خودبيگانگي بوده است، که ميزان اين پيش بيني در سالمندان مرد بيشتر بوده است. (p=0.05)نتيجه گيري: نتايج حاصله تلويحات مهمي درباره نقش پيش بيني کننده جهت گيري مذهبي بر اضطراب مرگ و از خود بيگانگي در سالمندان را ارائه مي دهد و مويد تاثير جهت گيري مذهبي دروني بر کاهش اضطراب مرگ و احساس از خودبيگانگي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی اکبری دهکردی، م.، و اورکی، م.، و برقی ایرانی، ز. (1390). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, 1(2), 140-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163637Vancouver : کپی

علی اکبری دهکردی مهناز، اورکی محمد، برقی ایرانی زیبا. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران. پژوهش های روان شناسی اجتماعی. 1390 [cited 2022July06];1(2):140-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163637IEEE : کپی

علی اکبری دهکردی، م.، اورکی، م.، برقی ایرانی، ز.، 1390. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, [online] 1(2), pp.140-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163637. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی