نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 79 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه پنج عامل نيرومند شخصيت و استفاده آسيب زا از تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، خوزستان
 
چکیده: 
مقدمه: در پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه پنج عامل نيرومند شخصيتي 1- عصبيت يا بي ثباتي هيجاني -2 N برون گرايي -3 E باز بودن به تجربه -4 O توافق A و 5- وجداني بودن C با استفاده آسيب زا از تلفن همراه در دانشجويان انجام شده است.روش: جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دزفول بود که در سال تحصيلي 90-89 مشغول به تحصيل بودند. نمونه مورد مطالعه 275نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، و با مراجعه به کلاس هاي عمومي که همه دانشجويان شانس انتخاب را داشتند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استفاده آسيب زا از تلفن همراه (جنارو و همکاران، 2007) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيتي NEO-FFI بود. به منظور تعيين تجزيه و تحليل اطلاعات از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه (روش گام به گام) استفاده شدنتايج: نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که استفاده آسيب زا از تلفن همراه با روان رنجورخويي رابطه مثبت  r=./271و با برونگرايي رابطه منفي معني داري  r=-./21دارد. همچنين تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که که متغيرهاي روان رنجورخويي و برونگرايي جمعا 10 درصد واريانس استفاده آسيب زا از تلفن همراه را تبيين مي کنند ( (p<0.001ديگر يافته ها دال بر آن بود که بين دانشجويان دختر و پسر و متاهل و مجرد از نظر استفاده از تلفن همراه تفاوت معني داري وجود دارد، اما بين دانشجويان فني و انساني تفاوت معني داري وجود ندارد ((p<0.001، بدين معني که ميزان استفاده از تلفن همراه دانشجويان دختر از دانشجويان پسر و دانشجويان مجرد از متاهل ها بيشتر بود.نتيجه گيري: يافته هاي اهميت ويژگي هاي شخصيتي را در پيش بيني استفاده آسيب زا از تلفن همراه خاطر نشان مي سازد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاسمی نژاد، پ.، و گل محمدیان، م. (1390). بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت و استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, 1(2), 79-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163620Vancouver : کپی

یاسمی نژاد پریسا، گل محمدیان محسن. بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت و استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول. پژوهش های روان شناسی اجتماعی. 1390 [cited 2022July06];1(2):79-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163620IEEE : کپی

یاسمی نژاد، پ.، گل محمدیان، م.، 1390. بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت و استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول. پژوهش های روان شناسی اجتماعی, [online] 1(2), pp.79-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163620. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی