نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي موانع و چالش‌ هاي پژوهش و توليد علم در دانشگاه ‌هاي علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف برررسي موانع و چالش ‌هاي پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات علمي شيراز انجام شده است. نوع پژوهش کاربردي و به روش توصيفي پيمايشي اجرا شده است. جامعه آماري پژوهش را 550 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز تشکيل مي ‌داد که با استفاده از نمونه‌ گيري طبقه ‌اي از 227 نفر نظرسنجي شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ ساخته شامل 75 پرسش با مقياس چهار گزينه ‌اي ليکرت در 10 حيطه موانع راهبردي، آموزشي، سياسي، مالي، امکاناتي، حرفه ‌اي، علمي، فردي، فرهنگي - اجتماعي، مديريتي سازماني و پرسش‌ هاي باز پاسخ طراحي شد. و به سه پرسش اصلي پرداخته شد: 1) از ديدگاه اعضاي هيات علمي کدام ‌يک از موانع ده ‌گانه بر فعاليت ‌هاي تحقيقاتي موثرند؟؛ 2) آيا نوع نگرش اعضاي هيات علمي در مورد موانع ده‌ گانه بر ميزان فعاليت ‌هاي پژوهشي آنها تاثير دارد؟ و 3) آيا بين ديدگاه ‌هاي اعضاي هيات علمي به تفکيک متغيرهاي جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشکده محل خدمت، داشتن مسووليت اجرايي و سابقه خدمت تفاوت معني‌ داري وجود دارد؟ بر اساس نتايج به‌ دست آمده وجود کليه موانع در فعاليت‌ هاي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي تاييد شد. موانع مالي بيشترين و موانع سياسي کمترين ميانگين را به خود اختصاص داد اما نگرش اعضاي هيات علمي در مورد موانع يادشده بر ميزان فعاليت ‌هاي تحقيقاتي آنها تاثيري نداشت. همچنين بين ديدگاه اعضاي هيات علمي به تفکيک جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشکده و مسووليت اجرايي تفاوت معناداري وجود داشت. اما در مورد سابقه خدمت تفاوتي مشاهده نشد. حاصل ترکيب خطي بين متغير‌هاي وابسته و مستقل و تحليل کمي و کيفي ترکيب ‌هاي خطي به ‌دست آمده نشان داد، موانع ده ‌گانه از طريق متغير‌هاي ميانجي - «بينش مديريتي»، «روابط و نگرش ‌هاي انساني» و «توانمندي پژوهشي» بر فعاليت‌ هاي تحقيقاتي موثرند. به نظر مي ‌رسد بيشترين موانع موجود متاثر از ابعاد علمي، روابط انساني و نگرش ‌ها هستند. بر اين اساس، رفع موانع پژوهش در دانشگاه بيش از هر چيز متاثر از آموزش و توانمندسازي علمي، فرهنگ ‌سازي و اصلاح نگرش ‌ها و بهبود روابط انساني در سطح فرد، دانشگاه و عوامل پيراموني دانشگاه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمیان، ز.، و صباغیان، ز.، و صالح صدق پور، ب. (1390). بررسی موانع و چالش‌ های پژوهش و تولید علم در دانشگاه ‌های علوم پزشکی. آموزش عالی ایران, 3(4 (پیاپی 12)), 35-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163594Vancouver : کپی

کریمیان زهرا، صباغیان زهرا، صالح صدق پور بهرام. بررسی موانع و چالش‌ های پژوهش و تولید علم در دانشگاه ‌های علوم پزشکی. آموزش عالی ایران. 1390 [cited 2022July05];3(4 (پیاپی 12)):35-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163594IEEE : کپی

کریمیان، ز.، صباغیان، ز.، صالح صدق پور، ب.، 1390. بررسی موانع و چالش‌ های پژوهش و تولید علم در دانشگاه ‌های علوم پزشکی. آموزش عالی ایران, [online] 3(4 (پیاپی 12)), pp.35-63. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163594. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 568 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی