برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي موانع و چالش‌ هاي پژوهش و توليد علم در دانشگاه ‌هاي علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف برررسي موانع و چالش ‌هاي پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات علمي شيراز انجام شده است. نوع پژوهش کاربردي و به روش توصيفي پيمايشي اجرا شده است. جامعه آماري پژوهش را 550 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز تشکيل مي ‌داد که با استفاده از نمونه‌ گيري طبقه ‌اي از 227 نفر نظرسنجي شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ ساخته شامل 75 پرسش با مقياس چهار گزينه ‌اي ليکرت در 10 حيطه موانع راهبردي، آموزشي، سياسي، مالي، امکاناتي، حرفه ‌اي، علمي، فردي، فرهنگي - اجتماعي، مديريتي سازماني و پرسش‌ هاي باز پاسخ طراحي شد. و به سه پرسش اصلي پرداخته شد: 1) از ديدگاه اعضاي هيات علمي کدام ‌يک از موانع ده ‌گانه بر فعاليت ‌هاي تحقيقاتي موثرند؟؛ 2) آيا نوع نگرش اعضاي هيات علمي در مورد موانع ده‌ گانه بر ميزان فعاليت ‌هاي پژوهشي آنها تاثير دارد؟ و 3) آيا بين ديدگاه ‌هاي اعضاي هيات علمي به تفکيک متغيرهاي جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشکده محل خدمت، داشتن مسووليت اجرايي و سابقه خدمت تفاوت معني‌ داري وجود دارد؟ بر اساس نتايج به‌ دست آمده وجود کليه موانع در فعاليت‌ هاي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي تاييد شد. موانع مالي بيشترين و موانع سياسي کمترين ميانگين را به خود اختصاص داد اما نگرش اعضاي هيات علمي در مورد موانع يادشده بر ميزان فعاليت ‌هاي تحقيقاتي آنها تاثيري نداشت. همچنين بين ديدگاه اعضاي هيات علمي به تفکيک جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشکده و مسووليت اجرايي تفاوت معناداري وجود داشت. اما در مورد سابقه خدمت تفاوتي مشاهده نشد. حاصل ترکيب خطي بين متغير‌هاي وابسته و مستقل و تحليل کمي و کيفي ترکيب ‌هاي خطي به ‌دست آمده نشان داد، موانع ده ‌گانه از طريق متغير‌هاي ميانجي - «بينش مديريتي»، «روابط و نگرش ‌هاي انساني» و «توانمندي پژوهشي» بر فعاليت‌ هاي تحقيقاتي موثرند. به نظر مي ‌رسد بيشترين موانع موجود متاثر از ابعاد علمي، روابط انساني و نگرش ‌ها هستند. بر اين اساس، رفع موانع پژوهش در دانشگاه بيش از هر چيز متاثر از آموزش و توانمندسازي علمي، فرهنگ ‌سازي و اصلاح نگرش ‌ها و بهبود روابط انساني در سطح فرد، دانشگاه و عوامل پيراموني دانشگاه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 585
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی