برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 9 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين «آب آبي» و «آب سبز» با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبريز همدان- بهار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

توزيع زماني و مکاني آب در حوضه هاي آبريز، تخمين کميت و کيفيت آب و عدم قطعيت تخمين هاي حاصله از اهميت خاصي برخوردار است. در مطالعه حاضر، مدل SWAT به منظور تخمين مولفه هاي منابع آب شامل آب آبي (مجموع رواناب سطحي و تغذيه آب زيرزميني عميق)، آب سبز (تبخير و تعرق واقعي) و ذخيره آب سبز (آب خاک) در حوضه آبريز همدان- بهار استفاده شد. هم چنين از الگوريتمSUFI2 ، در بسته نرم افزاري SWAT-CUP براي واسنجي و اعتبارسنجي بر اساس دبي ماهانه رودخانه و تحليل عدم قطعيت مدلSWAT  به کار گرفته شد. درجه عدم قطعيت توسط فاکتورهاي R-factor و P-factor محاسبه مي شود. نتايج شبيه سازي دبي رودخانه ها در بيشتر ايستگاه ها، به ويژه خروجي حوضه آبريز (ايستگاه کوشک آباد) رضايت بخش بود. نتايج نشان داد که مقادير R-factor در مرحله واسنجي رواناب ماهانه بين 0.4 تا 0.8 و مقادير P-factor بين 20 تا 60 درصد بودند. کم بودن مقادير فوق به ترتيب بيانگر واسنجي خوب رواناب در حوضه و عدم قطعيت زياد پيش بيني هاست. در بيشتر ايستگاه ها، به علت عدم دسترسي به اطلاعات کافي در مورد مقدار آب برداشتي از رودخانه ها، شبيه سازي جريان پايه ضعيف بوده و در نتيجه مقدار P-factor کم است. ضريب نش- ساتکليف (NS) بعد از واسنجي بين 0.3 تا 0.8 بود که نشان مي دهد واسنجي مدل در خروجي حوضه از دقت بسيار خوبي برخوردار است. از اين مطالعه، اطلاعات خوبي در مورد مولفه هاي منابع آب، هم از نظر توزيع مکاني (در مقياس زيرحوضه) و هم از نظر توزيع زماني (در مقياس ماهانه)، به همراه باند تخمين عدم قطعيت 95 درصد، به دست آمد. نتايج تحليل عدم قطعيت مولفه هاي منابع آب نشان مي دهد که ميانگين ماهانه عدم قطعيت مربوط به تخمين آب آبي بيشتر از ساير مولفه هاست، زيرا اين مولفه به تعداد پارامترهاي بيشتري حساس مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 419
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی