نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر درشت مغذي ها بر پاسخ هاي متابوليك در افراد سالم و ديابتي نوع II

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به تناقضات، خلاء اطلاعاتي و برخي از كاستيها در زمينه شناخت تأثير درشت مغذي ها بر شاخصهاي متابوليك نظير انسولين، نوراپي نفرين و قندخون تحقيق حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 صورت پذيرفت. مواد و روشها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني روي 10 فرد سالم و 15 فرد ديابتي نوع II انجام و پاسخهاي متابوليك شامل انسولين، نوراپي نفرين و قندخون، قبل و تغييرات آن تا 6 مرحله يعني 15، 30، 60، 90، 120، 180 دقيقه بعد از مصرف نشاسته گندم، كازيينات سديم و روغن زيتون تعيين و با آزمونهاي آماري آناليز واريانس با اندازه گيريهاي تكراري، t مستقل و t وابسته مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: 10 فرد سالم (4 زن و 6 مرد) با ميانگين سني 8/5±6/36 سال و نمايه توده بدن 2/1±24 كيلوگرم/ مترمربع و 15 فرد ديابتي نوع II و (4 زن و 11 مرد) با ميانگين سني 2/5±9/38 سال و نمايه توده بدن 24±1.6 kg/m2 مورد بررسي قرار گرفتند. پاسخ هاي متابوليكي هر يك از گروهها بعد از دريافت درشت مغذيهاي مختلف با يكديگر اختلاف داشتند (P<0.05). انسولين قبل از مداخله در افراد ديابتي بالاتر از افراد سالم (NS). نوراپي نفرين قبل از مداخله در افراد سالم بالاتر از افراد ديابتي بود (P<0.05). انسولين به دنبال دريافت درشت مغذي ها در افراد سالم افزايش يافت (P<0.05). پاسخ انسولين در افراد ديابتي بعد از كربوهيدارت و پروتيين افزايش يافت (P<0.05) ولي بعد از دريافت چربي معني دار نبود. نوراپي نفرين بعد از دريافت كربوهيدرات، پروتيين و چربي در هر دو گروه افزايش يافت (P<0.05). ميزان قندخون بعد از مصرف درشت مغذيها در افراد سالم افزايش يافت (P<0.05). در افراد ديابتي قند خون بعد از مصرف كربوهيدارت و پروتيين افزايش و به دنبال دريافت چربي كاهش يافت (P<0.05). در افراد سالم فشار خون سيستوليك به دنبال دريافت درشت مغذيها افزايش يافت (P<0.05) در حالي كه فشارخون سيستوليك افراد ديابتي بعد از دريافت چربي كاهش يافت ولي به دنبال مصرف كربوهيدارت و پروتيين تغيير معني داري نداشت. نتيجه گيري و توصيه ها: پاسخهاي متابوليك افراد سالم و ديابتي نوع II تحت تاثير درشت مغذي هاي مختلف، متفاوت بود. تحقيقات ديگري با تعداد نمونه بيشتر توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاسب، ف.، و کیمیاگر، س.، و سلطانی، م.، و حسینی، م. (1382). بررسی اثر درشت مغذی ها بر پاسخ های متابولیک در افراد سالم و دیابتی نوع II. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(5 (پی در پی 35)), 321-325. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1629Vancouver : کپی

کاسب فاطمه، کیمیاگر سیدمسعود، سلطانی محمدحسین، حسینی مصطفی. بررسی اثر درشت مغذی ها بر پاسخ های متابولیک در افراد سالم و دیابتی نوع II. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May16];8(5 (پی در پی 35)):321-325. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1629IEEE : کپی

کاسب، ف.، کیمیاگر، س.، سلطانی، م.، حسینی، م.، 1382. بررسی اثر درشت مغذی ها بر پاسخ های متابولیک در افراد سالم و دیابتی نوع II. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(5 (پی در پی 35)), pp.321-325. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1629. 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی