برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 17 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت حل مساله بر افزايش کفايت اجتماعي نوجوانان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: نوجوانان در سنين نوجواني با تجربه هاي منفي بسياري روبرو مي شوند که مقابله با آنها مهارتهاي خاصي را طلب مي کند. هدف اين تحقيق بررسي تاثير آموزش مهارت حل مساله بر افزايش توانايي هاي نوجوانان در زمينه چهار مولفه کفايت اجتماعي، کفايت و توانايي رفتاري، شناختي، هيجاني و انگيزشي است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع آزمايشي مداخله اي است. جامعه آماري پژوهش دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمايي شهرستان جويبار در سال تحصيلي88-87
  بودند. حجم نمونه شامل 90 دانش آموز بود که با روش نمونه گيري تصادفي از ميان جامعه آماري انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه کفايت اجتماعي همه دانش آموزان مورد آزمون قرار گرفتند و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. سپس به گروه آزمايش عمليات حل مساله آموزش داده شد. در پايان جلسات آموزش مجددا ميزان کفايت اجتماعي هر دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت و تفاوت نمرات قبل و بعد از آموزش مقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون 2 نمونه اي مستقل و آزمون زوجي استفاده شده است.
يافته ها: نتايج آزمون ها نشان دهنده تاثير آموزش حل مساله در افزايش کفايت اجتماعي گروه آزمايش است (با پي کمتر از
0.003). اين آموزش همچنين در خرده مقياس هاي رفتاري، هيجاني و انگيزشي موثر بوده است اما در خرده مقياس شناختي بين نمرات قبل و بعد از مداخله بين دو گروه رابطه معناداري مشاهده نشد. نتيجه گيري: در مجموع آموزش مهارت حل مساله در افزايش کفايت اجتماعي دانش آموزان در خرده مقياس هاي رفتاري، هيجاني و انگيزشي موثر بوده است و وارد کردن اين مباحث در کتاب هاي درسي مي تواند در ارتقاي کفايت اجتماعي دانش آموزان بسيار تاثيرگذار باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 618
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی