برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 157 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

شهرنشيني، بيگانگي اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي جوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

رفتارهاي تخريب گرانه جوانان در جامعه، بخشي از رفتارهاي نابهنجار و پرخاشگرانه اي است که جوانان و نوجوانان بدون هيچ گونه بهره مادي مرتکب آن مي شوند. چنين رفتارهايي همواره خسارت هاي زيادي بر پيکره جامعه تحميل مي کند. در واقع اين پديده اجتماعي که خاصيتي فراگير و جهاني دارد، ونداليسم ناميده مي شود و با توسعه شهرنشيني در اشکال و ابعاد مختلف گسترش بسيار يافته است. لازم به تذکر است که همچون ساير پديده هاي اجتماعي، عوامل مختلفي در بروز رفتار ونداليستي جوانان و نوجوانان اثر گذار است. هدف مقاله حاضر شناخت رفتار ونداليستي جوانان در شهر و تاثير بيگانگي اجتماعي بر آن است. روش تحقيق اسنادي و پيمايشي است. نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 350 نفر تعيين شده است. 55.7 درصد از جوانان مورد مطالعه پسر و 44.3 درصد دختر بوده اند. متوسط ميزان احساس بيگانگي اجتماعي در جوانان برابر 26.03±59.19 و ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي برابر 13.98±17.23 محاسبه شده است.
مطالعه نظري و تجربي مويد اين واقعيت است که پسران با توجه به آزادي عمل در فضاي اجتماعي جامعه شهري و همچنين نگرش مردسالاري جامعه به پسران، بيشتر از دختران به رفتارهاي تخريب گرانه و ويرانگر مي پردازند. فرزندان خانواده هايي که از لحاظ اقتصادي - اجتماعي در طبقه پايين قرار دارند و نسبت به طبقات بالاتر از برخي امکانات و تسهيلات شهري محرومند به دليل محدوديتهاي مالي و عدم وجود راههاي قانوني براي دسترسي به اين گونه امکانات و تسهيلات به رفتارهاي ونداليستي از جمله تخريب اموال و اثاثيه شهري دامن مي زنند. همچنين رفتارهاي تخريب گرانه و ويرانگر ناشي از بريدگي و عدم پيوند فرد با جامعه شهري (بيگانگي اجتماعي) است. در نتيجه اين رفتارها در بسياري از مواقع منعکس کننده ميل وافر جوانان به ابراز خشم و نارضايتي در برابر اجحاف، اجبار، تبعيض، اقتدار آمرانه، تحديد آزاديهاي فردي، نابرابري و بي عدالتي ساختارها، سازمانها و نهادهاي جامعه شهري سلطه گر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 580
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی