برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  21 , شماره  52 ; از صفحه 99 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

درآمدي بر تعامل مفاهيم جنسيت و فضا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

در طراحي و ارزيابي فضاهاي شهري، انديشمندان به نيازهاي اوليه انسان بسيار توجه مي کنند و همه بر اين اعتقاد هستند که، بدون توجه به اين نيازها، امکان دسترسي به فضا و تحرک پذيري در آن به حد قابل ملاحظه اي محدود خواهد شد. اين نيازها تحت تاثير متغيرهاي مختلفي قرار دارند و «جنسيت» يکي از موضوع هاي حساس اين مقوله است. تا کنون تحقيقات دامنه دار فراواني درباره جنسيت و جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، رواني، اشتغال، اقتصاد، و... در قالب رويکردهاي مختلف درباره زنان صورت گرفته است، وليکن مطالعات شفافي پيرامون ارتباط اين گروه- که حداقل نيمي از استفاده کنندگان از فضا هستند و مطمئنا با نيازهاي فضايي خاصي مواجهند- با فضاي شهري صورت نگرفته است.
هدف از اين پژوهش معرفي يکي از مباحث متاخر در حوزه دانش و طراحي شهري؛ موضوع جنسيت، تحليل تعامل مفاهيم جنسيت و فضا، و نهايتا معرفي چگونگي امکان مداخله طراحي شهري در تعامل بخشي به فضاي شهري جنسيت يافته است. به اين منظور نخست مفاهيم اوليه و رويکردهاي نظري در موضوع جنسيت مطرح؛ سپس سير تحول محتوايي اين رويکردها بررسي، و در ادامه ضمن بازشناسي نظريات مرتبط، تعامل مفاهيم جنسيت و فضا و نمودهاي بازنمايي جنسيت در فضاي شهري معرفي مي شوند. در نهايت امکان مداخله طراحي شهري، که ابزار ارتقاي کيفيت محيط براي تمام گروه هاي اجتماعي است، سنجش خواهد شد.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که تفاوت هاي جنسيتي، گرچه بر پايه تفاوت هاي جنسي (عموما منتج از تفاوت هاي طبيعي) استوار هستند، ولي از طرق اجتماعي، فرهنگي، و تاريخي ايجاد مي شوند، که در خلال زمان و مکان دستخوش تغييرند. تحقيق حاضر چنين دلالت مي کند که، اساسي ترين بازنمايي فضاي جنسيت يافته نمونه «حوزه هاي مجزا» هستند، و يک سيستم تقابلي و سلسله مراتبي است، که قلمرو عمومي را از قلمرو خصوصي جدا مي کند. نهايتا پژوهش به اين نتيجه مي رسد که مطالعه و بررسي جنسيت و فضا يک موضوع ميان رشته اي است و در اين ميان حرفه طراحي شهري، با تکيه بر رويکردهاي کثرت گرا و به کار بستن معيارهاي طراحي همه شمول، قادر خواهد بود، در فرايند ايجاد فضاي شهري و با مد نظر قرار دادن موضوع جنسيت، به نيازهاي گروه هاي مختلف جمعيتي توجه کند و از اين طريق فضاي شهري جنسيت يافته را تعادل بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 375
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی