برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1390 , دوره  19 , شماره  97 ; از صفحه 73 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير تمرين هاي مقاومتي و استقامتي بر نسبت تستوسترون به كورتيزول در زنان يائسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: كاهش نسبت هورمون هاي آنابوليک به كاتابوليک در زنان يائسه در كاهش حجم و قدرت عضلاني نقشي مهم ايفا مي كند. از نسبت تستوسترون به كورتيزول به عنوان شاخص فشار تمرين استفاده مي شود و افزايش اين نسبت نشانگر هايپرتروفي و افزايش قدرت در پاسخ به تمرين است. هدف از تحقيق حاضر، مقايسه تاثير يک جلسه تمرين مقاومتي و استقامتي بر نسبت تستوسترون به كورتيزول در زنان يائسه بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق 10 زن يائسه و سالم با ميانگين سن
54.30±3.74 سال و نمايه توده بدن 24.88±2.07 کيلوگرم بر مترمربع به روش جايگزيني متقاطع در سه برنامه تک جلسه اي جداگانه: 1) تمرين مقاومتي (3 ست ده تكراري از هشت حركت با شدت 80 درصد يک تكرار بيشينه)، 2) تمرين استقامتي (45 دقيقه ركاب زدن روي دوچرخه كارسنج با شدت 60 تا 70 درصد اوج اكسيژن مصرفي) و 3) استراحت (گروه کنترل) شركت كردند. مقادير تستوسترون و كورتيزول سرم نمونه هاي خون قبل، بلافاصله و 15 دقيقه بعد از مداخله هر يک از سه برنامه جمع آوري و اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از روش اندازه گيري هاي تکراري تحليل شدند و براي آزمون آنها سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد تغييرهاي درون گروهي مقادير نسبت تستوسترون به كورتيزول متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتي افزايش معني دار داشت (
P<0.05اما تغييرهاي بين گروهي معني دار نبود. تغييرهاي درون گروهي و بين گروهي نسبت تستوسترون به كورتيزول متعاقب يک جلسه تمرين استقامتي معني دار نبود (P>0.05).
نتيجه گيري: متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتي و استقامتي، نسبت تستوسترون به كورتيزول در زنان يائسه تغيير معني داري نيافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 352
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی