برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1390 , دوره  19 , شماره  97 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوع تمرين بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان زن 60 تا 75 سال بدون سابقه زمين خوردن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: هدف از تحقيق حاضر مقايسه تاثير نوع تمرين (بدني، ذهني و ترکيبي) بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان زن 60 تا 75 سال بدون سابقه زمين خوردن بود.
مواد و روش ‌ها: نمونه آماري اين تحقيق را 45 نفر از سالمندان زن بدون سابقه زمين خوردن با دامنه سني 60 تا 75 سال تشکيل دادند که به صورت تصادفي به سه گروه آزمايشي تقسيم شدند. در اين تحقيق براي اندازه گيري تعادل ايستاي سالمندان زن از آزمون شارپند رومبرگ (با چشمان باز و بسته) و براي اندازه گيري تعادل پويا از آزمون زمان برخاستن و راه رفتن استفاده شد. در مرحله پيش آزمون ميانگين سه بار اجراي آزمون هاي تعادل ايستا و پويا براي تمامي آزمودني ها ثبت شد. سپس تمامي آزمودني ها به مدت 6 جلسه بر اساس پروتکل هاي تعيين شده تمرين و در پس آزمون که مشابه با مرحله پيش آزمون بود، شرکت کردند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس يک راهه
(ANOVA) و آزمون تعقيبي بونفروني در سطح (P<0.05) استفاده شد.
يافته ها: يافته ‌هاي تحقيق نشان داد که بين عملکرد گروه ها در هر دو نوع تعادل ايستا (با چشمان باز و بسته) و تعادل پويا در مرحله پس آزمون تفاوتي معني دار وجود دارد. آزمون تعقيبي بونفروني نيز نشان داد بين عملکرد گروه ترکيبي (تمرين ذهني - بدني) با دو گروه ديگر تفاوتي معني دار وجود دارد (
P<0.05) و گروه تمرين ترکيبي (تمرين ذهني - بدني) نسبت به دو گروه ديگر در هر سه نوع آزمون تعادل عملکرد بهتري داشتند؛ همچنين عملکرد گروه تمرين بدني نيز بهتر از گروه تمرين ذهني بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تحقيق حاضر مي توان نتيجه گيري کرد که براي بهبود تعادل ايستا و پويا در سالمندان زن، از اين روش تمريني مي توان استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی