برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1390 , دوره  19 , شماره  97 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سواد سلامت زنان باردار زير پوشش مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سواد سلامت، ظرفيت کسب، پردازش و درک اطلاعات اساسي و خدمات ضروري براي تصميم گيري هاي مناسب در زمينه سلامت است که عنصري مهم در توانايي يک زن براي شرکت در فعاليت هاي ارتقاي سلامت و پيشگيري براي خود و کودکانش محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي سطح سواد سلامت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بود.
روش کار: در مطالعه اي مقطعي
(cross sectional) از نوع توصيفي - تحليلي (Descriptive-Analytical)، 240 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردي بالغان بررسي شدند.
يافته ‌ها: ميانگين سني شرکت کنندگان (5.1±) 27.7 سال و ميانگين سال هاي تحصيل (3.3±) 10.6 سال بود. 30 درصد افراد مورد مطالعه، سواد سلامت ناکافي، 24.6 درصد سواد سلامت مرزي و 45.4 درصد سواد سلامت کافي داشتند. سواد سلامت ارتباطي معني دار با محل دريافت خدمت (
X2=24.47، p<0.001 سطح تحصيلات (X2=90.16،p<0.001 ) و سن (X2=21.86، p=0.005) شرکت کنندگان داشت. بر اساس معادله رگرسيوني تحصيلات (t=9.41، p<0.001)، سن (t=-2.56، p=0.011) و شاغل بودن (t=2.01، p=0.045) پيش بيني کننده امتياز سواد سلامت بودند.
نتيجه ‌گيري: مطالعه حاضر نشان داد که سواد سلامت محدود مشکلي شايع در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني است. از آنجا که سواد سلامت محدود مي تواند مانع از درک صحيح پيام ها و توصيه هاي بهداشتي شود، ضروري است که کارکنان بهداشتي از روش هاي موثر انتقال اطلاعات براي اين افراد استفاده کنند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 368
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی