برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش رسانه ها در آموزش درس تنيس روي ميز رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، درباره كاربرد رسانه ها در آموزش درس عمي تنيس روي ميز است كه به منظور كاهش ساعتهاي حضور دانشجويان، در كلاسهاي عملي رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور با حفظ كيفيت آموزشي، به مطالعه آن پرداخته است. جامعه آماري تحقيق، 150 دانشجوي پسر رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور در ايران است كه سال 79 وارد دانشگاه شده بودند. پس از همسان سازي آنها براساس شاخصهاي قابل اندازه گيري سن، وزن، قد و نمره آزمون عملي ورود به دوره كارشناسي، تعداد 60 نفر به طور تصادفي براي نمونه تحقيق انتخاب و آنها به 2 گروه 30 نفره تجربي و شاهد تقسيم شدند كرد. گروه تجربي، درس تنيس روي ميز را در نيمسال اول تحصيلي 80-81، از طريق فيلم آموزشي و گروه شاهد، آن را به شيوه مرسوم و آموزش حضوري قرار گرفته اند. در پايان دوره آموزشي، هر دو گروه در شرايط يكاسن و مواد آزموني يكسان ارزيابي شدند. ابزار و وسايل اندازه گيري، شامل: پرسشنامه اطلاعات فردي به منظور شناخت نسبي از وضعيت فيزيكي، سابقه فعاليتهاي ورزشي آزمودنيها و نرمات پايان دوره آموزشي آنها بود. اطلاعات مورد نياز، با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. همچنين، ميانگين نمرات گروههاي تجربي و شاهد، با استفاده از "آزمون t استودنت" و نرم افزار "Spss.v.10" مقايسه شد. نتيجه اين تحقيق نشان ميدهد، اختلاف بين ميانگين نمرات گروه تجربي X1=8.46 و گروه شاهد با ميانگين X2=6.66، در حد α=5% از نظر آماري معني دار است. بر اين اساس، ميتوان نتيجه گيري كرد كه درس تنيس روي ميز را ميتوان با كمك وسايل آموزشي، با كاهش ساعتهاي حضوري و بدون افت كيفيت آموزشي، آموزش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 202
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی