نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي بر عاملهاي خطرزاي قلبي ـ عروقي در مردان بزرگسال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تحقيق حاضر با هدف مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي (شدت تمرين با 60 تا 65 درصد، در برابر شدت تمرين با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه) بر TG، LDL، HDL و Chol در مردان بزرگسال انجام گرفت. بدين منظور. 30 نفر از مردان غيرفعال انتخاب شدند و به طور تصادفي در يكي از سه گروه تجربي 1 (تعداد = 10 نفر، با ميانگين و انحراف معيار ۵۵/۲±39 سال)، گروه تجربي 2 (تعداد=9 نفر، با ميانگين و انحراف معيار ۲۵/۱±38 سال) و گروه گواه (تعداد=11 نفر، با ميانگين و انحراف معيار ۰۶/۲±43 سال) قرار گرفتند. آزمودنيهاي گروه تجربي 1، فعاليتي با 60 تا 65 درصد و گروه تجربي 2، فعاليتي با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه را به مدت 8 هفته، هر هفته 3 بار و هر بار حداقل به مدت 30 دقيقه انجام دادند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه 8 هفته تمرين هوازي با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه بر ميزان HDL و LSL تاثير مثبت دارد و معني دار نيست. [HDL پيش آزمون ۳۹/۷±۳۳/۹۵، پس از آزمون ۱۶/۹±۳۶/۳۵ (mg/dl)و P=0.31 و LDL پيش آزمون ۹۷/۳۷±۷/۱۰۶، پس آزمون ۵۱/۳۵±۱/۹۸ (mg/dl)و P=0.35]. يافته ها همچنين نشان داد، 8 هفته تمرين هوازي با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه، تاثير معني دار بر ميزان TG و CHOL ندارد [TG پيش آزمون ۵/۶۴±۶/۱۴۸، پس آزمون ۰۸/۹۹±۹/۱۶۴ (mg/dl)و P=0.58 و CHOL پيش آزمون ۹۷/۴۱±۵/۱۵۶، پس آزمون ۷۹/۴۴±۶/۱۳۷ (mg/dl)و P=0.35]. نتيجه نشان داد كه 8 هفته تمرين هوازي با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه، تأثير قابل توجه ولي غيرمعني دار بر ميزان HDL و LDL دارد. [HDL پيش آزمون ۰۹/۹±۸۳/۳۳، پس آزمون ۸۲/۸±۶۱/۳۴(mg/dl)و P=0.68 و LDL پيش آزمون ۱۱/۳۲±۹۴/۱۱۷، پس آزمون ۲۵/۲۱±۱۷/۱۰۶(mg/dl)و P=0.24]. يافته ها نشان داد، 8 هفته تمرين هوازي با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه، تاثير قابل توجه ولي غيرمعني داري بر ميزان TG و Chol دارد. [TG پيش آزمون ۹۴/۶۰±۴۴/۱۵۱، پس آزمون ۶۹/۶۵±۵۶/۲۰۰ (mg/dl)و P=0.12 و Chol پيش آزمون ۲۴/۳۳±۱۱/۱۷۳، پس آزمون ۷۶/۸۶±۳۳/۱۶۲(mg/dl)و P=0.66]. با توجه به نتيجه هاي به دست آمده، مي توان نتيجه گيري كرد كه اجراي 8 هفته تمرين هوازي با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه مشابه بود، لذا مردان بزرگسالان ميتوانند از برنامه هاي تمريني با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه، با هدف پيشگيري از بروز بيماريهاي قلبي - عروقي استفاده كنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیاه کوهیان، م.، و جوادی، ا.، و قراخانلو، ر.، و ناظم، ف. (1382). مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی عروقی در مردان بزرگسال. المپیک, 11(2-1 (پیاپی 23)), 53-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1598Vancouver : کپی

سیاه کوهیان معرفت، جوادی ابراهیم، قراخانلو رضا، ناظم فرزاد. مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی عروقی در مردان بزرگسال. المپیک. 1382 [cited 2022May20];11(2-1 (پیاپی 23)):53-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1598IEEE : کپی

سیاه کوهیان، م.، جوادی، ا.، قراخانلو، ر.، ناظم، ف.، 1382. مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی عروقی در مردان بزرگسال. المپیک, [online] 11(2-1 (پیاپی 23)), pp.53-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1598. 

 
بازدید یکساله 381 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی