برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاههاي استان خراسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني مرد آموزشگاههاي استان خراسان است. اين تحقيق به روش توصيفي و به شکل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري مديران، برابر با تعداد نمونه آماري (N=64) است. از جامعه آماري معلمان نيز، 300 نفر براي نمونه، به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و رضايت شغلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطي (آزمون ETA، ضريب همبستگي و آزمون تعقيبي دانکن براي ارزيابي اختلافات در ميانگينها) استفاده شد. برخي از نتايج پژوهش نشان ميدهد که: ميزان تعهد سازماني مديران (SD=6.32 و M=56.48) از تعهد سازماني معلمان (SD=8.29 وM=52.7) و ميزان رضايت شغلي مديران (SD=0.56 و M=3.44) از رضايت شغلي معلمان (SD=0.572 و M=3.29) بيشتر است. بين تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود (P<0.05). بين رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05)، بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد. بين سن و تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 305
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی