برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاههاي استان خراسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني مرد آموزشگاههاي استان خراسان است. اين تحقيق به روش توصيفي و به شکل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري مديران، برابر با تعداد نمونه آماري (N=64) است. از جامعه آماري معلمان نيز، 300 نفر براي نمونه، به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و رضايت شغلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطي (آزمون ETA، ضريب همبستگي و آزمون تعقيبي دانکن براي ارزيابي اختلافات در ميانگينها) استفاده شد. برخي از نتايج پژوهش نشان ميدهد که: ميزان تعهد سازماني مديران (SD=6.32 و M=56.48) از تعهد سازماني معلمان (SD=8.29 وM=52.7) و ميزان رضايت شغلي مديران (SD=0.56 و M=3.44) از رضايت شغلي معلمان (SD=0.572 و M=3.29) بيشتر است. بين تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود (P<0.05). بين رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05)، بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد. بين سن و تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوزه چیان، ه.، و زارعی، ج.، و طالب پور، م. (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان. المپیک, 11(2-1 (پیاپی 23)), 43-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1597Vancouver : کپی

کوزه چیان هاشم، زارعی جواد، طالب پور مهدی. بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان. المپیک. 1382 [cited 2021December04];11(2-1 (پیاپی 23)):43-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1597IEEE : کپی

کوزه چیان، ه.، زارعی، ج.، طالب پور، م.، 1382. بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان. المپیک, [online] 11(2-1 (پیاپی 23)), pp.43-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1597. 

 
بازدید یکساله 256 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی