برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عاملهاي فشارزاي رواني دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غيرورزشكار و رابطه اين عاملها با بهداشت رواني آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق، مقايسه عاملهاي فشارزاي رواني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار، با دانشجويان دختر و پسر غيرورزشكار در دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. هدف ديگر تحقيق، بررسي ارتباط عاملهاي فشارزاي رواني با بهداشت رواني دانشجويان بود. نمونه آماري اين تحقيق را 273 دختر و پسر وزرشكار و 147 دختر و پسر غير ورزشكار تشكيل دادند كه با روش تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. پرسشنامة فشارزاي رواني دانشجويي (SSQ) و بهداشت رواني (SCL-25) ، ابزارهاي تحقيق را تشكيل دادند. روايي و پايايي اين پرسشنامه ها، در تحقيقات متفاوت موفقيت آميز گزارش شدند. آزمون فرضيه هاي تحقيق در سطح P<0.05 نشان داد: بين پاسخ دانشجويان دختر و پسر نسبت به عاملهاي فشارزاي رواني، تفاوت معناداري مشاهده نشد، بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار در مورد تحمل فشارزاي رواني ناشي از اقامت در خوابگاه تفاوت معناداري مشاهده شد، بين وضعيت بهداشت رواني با بهداشت رواني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار رابطه مثبت و معناداري را نشان داد. ولي اين رابطه، براي پسران و دختران غيرورزشكار معنادار گزارش نشد. همبستگي چندگانه بين عاملهاي فشارزاي رواني و بهداشت رواني نشان داد، دو عامل شرايط تحصيلي و اقامت در خوابگاه، بهترين پيش بيني كننده بهداشت رواني پسران ورزشكار است. دو عامل فارغ التحصيلي و اقامت در خوابگاه، بهترين پيش بيني كننده بهداشت رواني دختران ورزشكار است. بنابراين پيشنهاد ميشود، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، به منظور كاهش فشارزاها و افزايش بهداشت رواني، شرايط مناسبي براي ادامة تحصيل، مسائل آموزشي و اقامت در خوابگاه براي دانشجويان فراهم كنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوربخش، پ. (1383). مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان غیرورزشکار و رابطه این عاملها با بهداشت روانی آنها. المپیک, 12(1 (پیاپی 25)), 69-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1589Vancouver : کپی

نوربخش پریوش. مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان غیرورزشکار و رابطه این عاملها با بهداشت روانی آنها. المپیک. 1383 [cited 2021December04];12(1 (پیاپی 25)):69-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1589IEEE : کپی

نوربخش، پ.، 1383. مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان غیرورزشکار و رابطه این عاملها با بهداشت روانی آنها. المپیک, [online] 12(1 (پیاپی 25)), pp.69-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1589. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی