نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 62 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت ايمني بيماران در مراکز درماني شهرستان کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار و بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه مساله ايمني بيمار يکي از مباحث مهم جامعه پزشکي و سازمان جهاني بهداشت در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است. خطاهاي پزشکي يکي از مشکلات جدي در سلامت عمومي و تهديدي براي ايمني بيمار محسوب مي شوند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت ايمني بيماران در مراکز درماني شهرستان کاشان از ديدگاه پرستاران انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، 218 نفر از کارکنان پرستاري شاغل در مراکز درماني شهرستان کاشان شرکت داشتند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام شد. «پرسشنامه جو ايمني بيمار»، جو ايمن را با 30 سوال در هفت بعد (فرصت هاي آموزشي، گزارش دهي، رفع خستگي، نگرش سرپرستان، شرايط پرستاري، ارتباط با پزشکان، روابط بين پرستاران) بررسي نمود. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب الفاي کرونباخ (0.89) تاييد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 11 SPSS تجزيه و تحليل شد.يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين سني افراد تحت مطالعه 32.63±6.85 سال بود و 85.8 درصد آنان زن بودند. تفاوت معني داري در ميانگين رتبه جو ايمني بيمار در تمامي ابعاد مشاهده گرديد. همچنين ميانگين رتبه جو ايمني بيمار در تمامي ابعاد به جز بعد رفع خستگي در مراکز پزشکي درماني تحت مطالعه معني دار بود (p=0.001) در اين مطالعه بعد روابط بين پرستاران (3.24±0.67) بيشترين و بعد نگرش سرپرستان (2.47±0.71) کمترين ميانگين رتبه را به خود اختصاص داد.نتيجه گيري: جو ايمني بيمار در مراکز مورد مطالعه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. اين امر توجه مديران بخش سلامت در شهرستان را به اتخاذ رويکرد مناسب جهت تامين جو ايمني بيمار در مراکز درماني جلب مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صباحی بیدگلی، م.، و شهری، س.، و کبریایی، ع.، و سیدی، س.، و سرافراز، ز. (1390). بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. مدیریت ارتقای سلامت, 1(1), 62-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157968Vancouver : کپی

صباحی بیدگلی محمد، شهری سمیه، کبریایی علی، سیدی سیدحمیدرضا، سرافراز زهرا. بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. مدیریت ارتقای سلامت. 1390 [cited 2022May18];1(1):62-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157968IEEE : کپی

صباحی بیدگلی، م.، شهری، س.، کبریایی، ع.، سیدی، س.، سرافراز، ز.، 1390. بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 1(1), pp.62-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157968. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی