نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 7 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر تعارض شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه تعارض به عنوان يک جزء غيرقابل اجتناب در ارتباطات انساني ساختارهاي سلامت است. يکي از مهم ترين مهارت هايي که مشخصه توانايي فرد در حل تعارض است، برخورداري از هوش هيجاني مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش هوش هيجاني بر تعارض پرستاران انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي تعداد 56 نفر پرستار به صورت تصادفي به دو گروه آزمون (27 نفر) و شاهد (29 نفر) تقسيم شدند. داده ها توسط پرسشنامه جمعيت شناسي، پرسشنامه تعارض شغلي دوبرين و پرسشنامه هوش هيجاني بار- آن جمع آوري گرديد. اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه ها با نظرخواهي از متخصصين ارزيابي گرديد. ثبات دروني پرسشنامه ها با محاسبه آلفاي کرونباخ براي تعارض شغلي 0.85 و هوش هيجاني 0.95 تاييد گرديد. ابتدا هر دو پرسشنامه توسط پرستاران گروه آزمون و شاهد تکميل گرديد. سپس کلياتي با مفهوم هوش هيجاني به گروه آزمون آموزش داده شد. يک هفته پس از آموزش هر دو پرسشنامه مجددا توسط هر دو گروه تکميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي کاي اسکوئر، دقيق فيشر، تي مستقل، تي زوجي و هاپکر در نرم افزار 11.5 SPSS استفاده گرديد.يافته ها: بين دو گروه آزمون و شاهد از نظر متغيرهاي جمعيت شناسي به جز وضعيت تاهل تفاوت معناداري مشاهده نشد. هوش هيجاني کل در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله تفاوت معناداري را نشان نداد. در گروه آزمون ميانگين نمره هوش هيجاني ارتقاء پيدا کرده و هوش هيجاني کل پس از مداخله معنادار شد (P=0.049). همچنين، نوع تعارض شغلي(P=0.0001)  و نمره تعارض شغلي (P=0.000) در گروه آزمون بعد از مداخله معنادار شد.نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش هوش هيجاني تاثير مثبت و معناداري در تعارض شغلي پرستاران داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آخوندلطفعلی، پ.، و حسینی، م.، و خانکه، ح.، و فلاحی خشکناب، م.، و حسین زاده، س. (1390). بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, 1(1), 7-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157956Vancouver : کپی

آخوندلطفعلی پریناز، حسینی محمدعلی، خانکه حمیدرضا، فلاحی خشکناب مسعود، حسین زاده سمانه. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت. 1390 [cited 2022May18];1(1):7-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157956IEEE : کپی

آخوندلطفعلی، پ.، حسینی، م.، خانکه، ح.، فلاحی خشکناب، م.، حسین زاده، س.، 1390. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 1(1), pp.7-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157956. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 275 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی