نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقاط قوت و ضعف آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نظرات دانشجويان به عنوان عنصر اصلي آموزش مي تواند سبب بهبود جريان آموزش شود.لذا اين پژوهش با هدف تعيين نقاط قوت و ضعف آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي صورت گرفت.روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، نظرات150 نفر از دانشجويان سال آخر پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با استفاده از پرسشنامه در مورد نقاط قوت و ضعف آموزش باليني بررسي گرديد. پرسشنامه مشتمل بر سه بخش خصوصيات فردي، نقاط قوت و ضعف آموزش باليني بود که بر اساس 5 حيطه اهداف و برنامه آموزشي، مربي، برخورد با دانشجو، محيط آموزشي، نظارت و ارزشيابي تدوين شده بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تي و ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت و p<0.05 معني دار تلقي گرديد.يافته ها: مهم ترين نقاط قوت آموزش باليني شامل: رعايت پيش نياز دروس کارآموزي (79.7%)، مشخص بودن شرح وظايف دانشجو (72.5%)، حضور به موقع دانشجو (88.7%) و مربي (84.2%)، فراهم نمودن فرصت مراقبت از بيمار براي دانشجو (68.5%)، برخورد مناسب سوپروايزر آموزشي با دانشجو (56.5%)، استفاده دانشجو از کتابخانه بيمارستان (62.5%) و برگزاري امتحان عملي در پايان دوره هر بخش (58.5%) بود و عدم نظرخواهي از دانشجو در برنامه ريزي کارآموزي (84.9%)، عدم هماهنگي اهداف آموزشي با انتظارات کارکنان (74.6%)، وجود شرايط استرس زا در محيط باليني (76.8%)، نبود حمايت کارکنان از دانشجو (85.5%)، استفاده نکردن از وسايل کمک آموزشي (91.2%) و عدم نظارت بر روند آموزش باليني (69%) نيز از مهم ترين نقاط ضعف مطرح شده توسط دانشجويان بود.نتيجه گيري: در حيطه هاي اهداف، برنامه آموزشي و مربي، اکثر دانشجويان نقاط قوت را بيش از نقاط ضعف عنوان کردند. درحالي که در حيطه هاي ارتباط با دانشجو، محيط باليني، نظارت و ارزشيابي، وضعيت چندان مطلوب نبوده و نقاط ضعف بيش از نقاط قوت بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دل آرام، م.، و رییسی، ز.، و علیدوستی، م. (1391). نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 6(2 (پی در پی 22)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157911Vancouver : کپی

دل آرام معصومه، رییسی زیبا، علیدوستی معصومه. نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1391 [cited 2022May18];6(2 (پی در پی 22)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157911IEEE : کپی

دل آرام، م.، رییسی، ز.، علیدوستی، م.، 1391. نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 6(2 (پی در پی 22)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157911. 

 
بازدید یکساله 411 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی