برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي طراحي و قابليت خواندن خبرنامه هاي آموزشي تهيه شده به منظور كاهش بيماري هاي غيرواگير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: رسانه هاي آموزشي نوشتاري منبع مهمي از اطلاعات بهداشتي براي مخاطبان خود مي باشند. ارزيابي متون آموزشي به منظور دريافت بازخورد و در صورت نياز، انجام اصلاحات، بخش مهمي از فرايند تهيه و توليد متون آموزشي است. هدف از اين مطالعه ارزيابي شاخص هاي طراحي و قابليت خواندن خبرنامه هاي آموزشي تهيه شده به منظور كاهش بيماري هاي غيرواگير است.
مواد و روشها: در فاز دوم مطالعه قند و ليپيد تهران، 5633 نفر از جامعه 15005 نفري تحت مداخلات آموزشي جهت اصلاح شيوه زندگي به منظور كاهش بيماري هاي غيرواگير قرار گرفتند كه از اين جمعيت، 300 خانوار براي ارزشيابي خبرنامه هاي آموزشي به صورت تصادفي و با توجه به گروه هاي سني و جنسي انتخاب شدند. در اين مطالعه خبرنامه هاي طراحي شده در دو زمينه شاخص هاي طراحي رسانه هاي آموزشي نوشتاري و قابليت خواندن با سه روش ارزيابي گرديدند: الف - نظر سنجي مخاطبان توسط پرسشنامه ب - ارزيابي شاخص هاي طراحي براساس چك ليست (AHEC) Maine Area Health education center و در چهار بخش سازماندهي، شيوه نگارش، نماي ظاهري و كاربردي بودن؛ ج - تعيين درجه سختي مطالب كه نشان دهنده سطح دشواري محتواي بخش هاي مختلف خبرنامه است. با استفاده از فرمول(Simple measure of Gobbledegook) SMOG.  جهت مقايسه امتياز رتبه اي، شاخص AHEC در سه شماره خبرنامه ارزيابي شده از آزمون آماري Kruskal -Wallis استفاده شد.
يافته ها: از 300 خانوار مورد بررسي 154 (52%) پرسشنامه تكميل شده دريافت گرديد. در جمعيت مورد بررسي 57 درصد زير ديپلم و 43 درصد داراي ديپلم و مدارك بالاي ديپلم بودند و تفاوت معناداري بين دو جنس وجود نداشت. 3 درصد از جامعه مورد بررسي در گروه سني كمتر از 10 سال، 29 درصد بين 20-11 سال و 68 درصد بالاي 20 سال بودند. ميزان رضايتمندي جامعه مورد بررسي از خبرنامه هاي طرح مداخله طبق استاندارد AHEC،77.8 درصد بود. امتياز رتبه اي شاخص AHEC در سه شماره خبرنامه ارزيابي شده، 3.0±23.6 در شماره نخست و 3.2±23.3 در شماره دوم و 2.8±23.3 در شماره سوم بود كه تفاوت معني داري بين رتبه ها مشاهده نگرديد. قابليت خواندن مطالب در سطح كلاس 10-9 بود.
نتيجه گيري: تطابق نسبي بين دشواري مطالب با سطح توانايي درك مخاطبان و همچنين ميزان رضايتمندي كلي جامعه مخاطب از خبرنامه هاي طرح مداخله قند و ليپيد تهران مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و عینی، ا.، و امیری، پ.، و محرابی، ی. (1382). ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), 447-453. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1564Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، عینی الهه، امیری پریسا، محرابی یداله. ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2021November30];5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):447-453. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1564IEEE : کپی

عزیزی، ف.، عینی، ا.، امیری، پ.، محرابی، ی.، 1382. ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), pp.447-453. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1564. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی