نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

توزيع فشارخون در جمعيت بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از انجام اين پژوهش تعيين شيوع پرفشاري خون و مقادير فشارخون در جمعيت بالغان شرق تهران بود.مواد و روشها: داده هاي مربوط به 8491 فرد بالغ 69-20 ساله درمرحله اول مطالعه قند و ليپيد تهران مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه قند و ليپيد تهران يك مطالعه اپيدميولوژيك طولي است كه در مرحله اول آن داده هاي جمعيت تحت پوشش در يك مطالعه مقطعي گرد آوري و آناليز شد. در اين مطالعه ميانگين دو بار اندازه گيري فشار خون براي بررسي و آناليز آماري استفاده شد.يافته ها: از مجموع 3343 مرد و 5148 زن بررسي شده، 22% براساس معيارهاي JNC-VII دچار پرفشاري خون بودند (23% از زنان در مقابل 20% از مردان، P=0.01). متوسط فشار خون سيستولي، دياستولي و فشار نبض در افراد پرفشار به ترتيب 31، 16 و 15 ميلي متر جيوه بالاتر از مقادير مشابه در افراد با فشار خون طبيعي بود. در كل 36% از افراد پرفشار سابقه مصرف كنوني داروي ضد پرفشاري خون داشتند (23% مردان در مقابل 43% در زنان). در اين افراد 40% (45% از مردان و 39% از زنان) داراي فشار خون طبيعي بودند. تقريبا نيمي از شركت كنندگان در اين مطالعه (57% از مردان در مقابل 37% از زنان،P<0.001) از پرفشاري خون خود آگاه بودند. براي بررسي توزيع مقادير فشار خون در جمعيت تحت بررسي، داده هاي 3179 مرد و 4646 زن 69-20 ساله كه داروي ضد فشارخون مصرف نمي كردند، استفاده شد. در اين گروه 15% (16% از مردان در مقابل 14% از زنان P=0.006) دچار فشار خون بالا بودند و تنها 49% (47% از مردان و 51% از زنان) فشار خون طبيعي داشتند. شيوع «پيش پرفشاري خون» 36% (37% از مردان و 35% از زنان) بود. ميانگين فشار خون سيستولي در مردان 17±117 و در زنان 16±116 ميلي متر جيوه بود(P<0.001). ميانگين فشار خون دياستولي و نبض، به ترتيب در مردان و زنان، 77.4±10.7، 77.3±9.9 (تفاوت معني دار نبود) و 12±40.4، 11.70±39.1 (P<0.001) ميلي متر جيوه بود.نتيجه گيري: شيوع نسبتا بالاي پرفشاري خون در جمعيت بالغان تهراني در كنار رقم 50 درصدي عدم آگاهي از پرفشاري خون و 60 درصدي پرفشاري خون تحت درمان ولي كنترل نشده در افراد پرفشار، اتخاذ تدابيري را براي بررسي بهتر و درمان جامع تر اين بيماري در جمعيت شهرنشين ضروري مي سازد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و قنبریان، آ.، و مجید، م.، و رحمانی، م.، و صراف زاده، ا. (1382). توزیع فشارخون در جمعیت بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), 425-435. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1562Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، قنبریان آرش، مجید محمد، رحمانی مازیار، صراف زاده امیر. توزیع فشارخون در جمعیت بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2022May21];5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):425-435. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1562IEEE : کپی

عزیزی، ف.، قنبریان، آ.، مجید، م.، رحمانی، م.، صراف زاده، ا.، 1382. توزیع فشارخون در جمعیت بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), pp.425-435. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1562. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی