نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين مناسب ترين حدود مرزي دور كمر براي تشخيص چاقي و چاقي شكمي در جامعه شهر نشين تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: چاقي و چاقي شكمي از مهمترين عوامل پيشگويي كننده بيماري هاي غيرواگير است و بنا بر بررسي هاي انجام شده حدود مرزي دور كمر به تنهايي مي تواند هر دو را تشخيص دهد. اين بررسي با هدف ارزيابي ويژگي و حساسيت حدود مرزي متداول دوركمر و تعيين مناسب ترين حدود مرزي براي تشخيص چاقي و چاقي شكمي در جامعه شهري تهران انجام شد.مواد و روشها: از ميان 15005 شركت كننده 70-3 ساله شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران، 4306 مرد و 5762 زن داراي سن 20 سال و بالاتر بودند. در اين افراد دور كمر، دور باسن، قد و وزن مطابق پروتكل هاي استاندارد اندازه گيري و نمايه توده بدني و نسبت دور كمر به دور باسن محاسبه شد. دور كمر مساوي يا بالاتر از 102 در مردان و 88 سانتي متر در زنان به عنوان سطح عمل 2 (افراد در معرض خطر بالا كه بايد وزن كم كنند) و دور كمر مساوي يا بالاتر از 94 در مردان و بالاتر از 80 سانتي متر در زنان به عنوان سطح عمل 1 (افراد در معرض خطر كه نبايد وزن بيشتري كسب كنند) در نظر گرفته شد. حساسيت و ويژگي سطح عمل 1 دور كمر براي تشخيص اضافه وزن (BMI?25kg/m2) و چاقي شكمي (WHR?0.95  در مردان و WHR?0.85  در زنان) و سطح عمل 2 دور كمر براي تشخيص توام چاقي BMI?30kg/m2 و چاقي شكمي محاسبه شد. جهت به دست آوردن مناسب ترين حدود مرزي دور كمر براي تشخيص توام اضافه وزن / چاقي و چاقي شكمي از تحليل ROC استفاده شد.يافته ها: ميانگين ± انحراف معيار دور كمر در مردان و زنان به ترتيب 11.4±88.5 و 12.9±87.7 سانتي متر بود (P<0.01). شيوع چاقي شكمي برمبناي حدود مرزي پيشنهادي WHR در مردان و زنان به ترتيب 33.0 و 67.2 درصد بود (P<0.001). شيوع اضافه وزن در مردان و زنان به ترتيب 42.6 و 38.1 و شيوع چاقي 14.4 و 29.5 درصد بود. 33.3% مردان و 72.7% زنان در سطع عمل 1 دور كمر و 11.7% مردان و 50.3% زنان در سطح عمل 2 دور كمر قرار گرفتند. ويژگي هر دو سطح عمل دور كمر براي تشخيص اضافه وزن / چاقي و چاقي شكمي در مردان و زنان بالاتر از 95 درصد بود؛ حساسيت سطح عمل 1 و 2 دور كمر در مردان به ترتيب 55 و 31 درصد و در زنان به ترتيب 88 و 70 درصد بود. مناسب ترين حدود مرزي يافت شده در سطح عمل 1 و 2 دور كمر براي مردان تهراني به ترتيب 85 و 90 و براي زنان تهراني 75 و 80 سانتي متر برآورد گرديد.نتيجه گيري: با توجه به حساسيت پايين سطوح عمل دور كمر يافت شده براي پيشگويي چاقي و چاقي شكمي در مردان تهراني، كاربرد آنها در اين جامعه مناسب به نظر نمي رسد و انجام بررسيهاي بيشتر براي تعيين حدود مرزي مناسب پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و میرمیران، پ.، و نصرآبادی، ا.، و محرابی، ی. (1382). تعیین مناسب ترین حدود مرزی دور کمر برای تشخیص چاقی و چاقی شکمی در جامعه شهر نشین تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), 399-407. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1559Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، میرمیران پروین، نصرآبادی اسماعیل، محرابی یداله. تعیین مناسب ترین حدود مرزی دور کمر برای تشخیص چاقی و چاقی شکمی در جامعه شهر نشین تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2022May21];5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):399-407. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1559IEEE : کپی

عزیزی، ف.، میرمیران، پ.، نصرآبادی، ا.، محرابی، ی.، 1382. تعیین مناسب ترین حدود مرزی دور کمر برای تشخیص چاقی و چاقی شکمی در جامعه شهر نشین تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), pp.399-407. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1559. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1234 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی