برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط چاقي با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي - عروقي: يك مطالعه اپيدميولوژيك در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعه حاضر باهدف تعيين ارتباط چاقي با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي - عروقي در قالب مطالعه قند و ليپيد تهران صورت گرفت.
مواد و روشها: در اين بررسي 8647 فرد 70-20 ساله (3622 مرد و 5025 زن) كه با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي جهت شركت در مطالعه قند و ليپيد تهران انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص هاي تن سنجي در اين افراد طبق دستورالعمل هاي استاندارد اندازه گيري شدند و شاخص هاي نمايه توده بدني (BMI) و نسبت دور كمر به دور باسن (WHR) محاسبه شدند. چاقي به صورت BMI>30، چاقي شكمي در مردان به صورت WHR>0.9 و در زنان به صورت WHR>0.8 تعريف شد. اندازه گيري فشار خون طبق دستورالعمل هاي استاندارد صورت گرفت. پرفشاري خون به صورت SBP>140 يا DBP>90  يا مصرف داروي پايين آورنده فشار خون تعريف شد. فراسنج هاي ليپيدي سرم شامل كلسترول تام، تري گليسريد و HDL-C  با استفاده از كيت هاي تجاري توسط دستگاه اتوآناليزر اندازه گيري و LDL-C محاسبه شد. طبق معيارهاي ATP III، هيپركلسترولمي (TC?200mg/dL)، هيپرتري گليسريدمي LDL (TG>150 mg/dL) بالا (?130 mg/dL) و HDL پايين (<40 mg/dL) تعريف شد.
يافته ها: ميزان شيوع چاقي در مردان 15% و در زنان 30% بود. مردان چاق در مقايسه با افراد طبيعي شانس بيشتري جهت ابتلا به پرفشاري خون (Or=2.8, 95%Cl=1.9-4.2)، هيپركلسترولمي (Or=1.6, 95%Cl=1.1-2.1) هيپرتري گليسريدمي (Or=1.8, 95% Cl=1.3-2.4)،LDL  بالا (Or=1.4, 95% Cl=1.0-1.9) و HDL پايين (Or=1.7, 95%Cl=1.3-2.4) داشتند. مردان مبتلا به چاقي شكمي شانس بيشتري جهت ابتلا به هيپرتري گليسريدمي  (Or=1.8, 95%Cl=1.4-2.3)و پرفشاري خون (Or=1.5, 95%Cl=1.0-2.0) و هيپركلسترولمي (Or=1.3, 95%Cl=1.0-2.7) داشتند. زنان چاق در مقايسه با زنان طبيعي از شانس بالاتري جهت ابتلا به پرفشار خون (Or=2.5, 95%Cl=1.8-3.4) هيپركلسترولمي  (Or=1.7, 95%Cl=1.3-2.1) هيپرتري گليسريدمي (Or=2.6, 95%Cl=2.0-3.3) LDL بالا (Or=1.4, 95%Cl=1.1-1.8) و HDL پايين (Or=1.9, 95%Cl=1.5-2.4) برخوردار بودند. زنان مبتلا به چاقي شكمي بيشتر از زنان طبيعي مستعد ابتلا به هيپرتري گليسريدمي (Or=1.8, 95%Cl=1.5-2.2) و داشتن HDL پايين (Or=1.6, 95%Cl=1.3-1.9) بودند.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از ارتباط چاقي با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي - عروقي مي باشند. اين امر نياز به اجراي برنامه هاي پيشگيري كننده و تغيير در شيوه زندگي را بيش از پيش آشكار مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی