نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع و عوامل مرتبط با چاقي در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: چاقي از جمله مشكلات بهداشتي جوامع امروز است كه شيوع آن از اوايل قرن بيستم بيشتر شد. اين تحقيق به منظور ارزيابي شيوع چاقي و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران در سال هاي 80 - 1378 انجام شد.مواد و روشها: 9984 نفر(4164 مرد و 5820 زن) 20 تا 70 ساله از ميان شركت كنندگان بررسي قند و ليپيد تهران كه با روش نمونه گيري چند مرحله اي و به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، در اين تحقيق وارد شدند. داده هاي جمعيتي و شاخص هاي تن سنجي مشتمل بر قد، وزن، دور كمر و دور باسن مطابق پروتكل هاي استاندارد سنجيده شد. اضافه وزن به صورت نمايه توده بدني بين kg/m2 25-29.9 و چاقي به صورت نمايه توده بدني بزرگتر يا مساوي 30kg/m2 تعريف شد. شيوع چاقي و چاقي شكمي به صورت درصد در هر دو گروه جنسي و سني تعيين گرديد. به منظور تعيين ارتباط ميان چاقي و ساير عوامل مرتبط از جنس، تاهل، سطح تحصيلات و فعاليت فيزيكي از رگرسيون لجستيك استفاده شد.يافته ها: ميانگين نمايه توده بدني، (BMI) دور كمر و نسبت دور كمر به دور باسن (WHR) به ترتيب kg/m2 25.8±4.1 و 11.4±88.3 سانتي متر و 0.07±0.91 در مردان و kg/m2 27.3±5.4 و 87.5±12.9 سانتي متر و 0.08±0.83 در زنان بود. چاقي و چاقي شكمي در زنان بيشتر از مردان بود (به ترتيب 29.1% در مقابل 14.2% در مورد چاقي و 66.1% در مقابل 32.1%، در مورد چاقي شكمي). بيشترين ميزان شيوع اضافه وزن در هر دو جنس در گروه سني 49-40 سال و بيشترين ميزان شيوع چاقي درگروه سني 59-50 سال ديده شد (P<0.01). سطح پايين سواد در زنان (OR=1.97, 95%Cl=1.33-2.98) و بي سوادي در مردان  (OR=1.65, 95%Cl=1.13-2.41)، تاهل در هر دو جنس (OR=1.97, 95%Cl=1.29-2.63) در مردان متاهل و OR=3.20, 95%Cl=2.25-4.55 در مورد زنان متاهل) و فعاليت فيزيكي كم (OR=1.95, %95Cl=1.48-2.56 در مورد مردان و OR=2.10, 95%Cl=1.68-2.61 در مورد زنان) ارتباط قوي با چاقي داشتند.نتيجه گيري: شيوع چاقي در بزرگسالان تهراني در حد بالايي است. ارتباط قوي ميان چاقي و عوامل مرتبط با شيوه زندگي، وجود ارتباط ميان ميزان فعاليت بدني، تحصيلات و تاهل را با بروز چاقي تاييد مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، ف.، و آزادبخت، ل.، و میرمیران، پ. (1382). بررسی شیوع و عوامل مرتبط با چاقی در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), 379-387. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1557Vancouver : کپی

عزیزی فریدون، آزادبخت لیلا، میرمیران پروین. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با چاقی در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2022May16];5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):379-387. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1557IEEE : کپی

عزیزی، ف.، آزادبخت، ل.، میرمیران، پ.، 1382. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با چاقی در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)), pp.379-387. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1557. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی